BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Intresseanmälan för deltagande i en Round Robin studie kring brandprojektering av trähus

Nu drar vår Round Robin studie kring trähus snart igång. Hoppas ni kan vara med! För mer information och intresseanmälan se de bifogade dokumentet.

Med vänliga hälsningar,Arbetsgruppen, Caroline Bernelius Cronsioe (BRIAB)(sammankallande), Pär Hansson (FSD), Nils Johansson (LTH), Sebastian Mets Wigenborg (LTU) och Robert McNamee (RISE/LTH)