BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Ny möjlighet att påverka!

Nu efterfrågar Brandskyddsföreningen en ny representant från BIVs sida i en arbetsgrupp för släcksystem för storkök.

Brandskyddsföreningen skriver:

”I våras hölls en workshop med ett 50-talet aktörer beträffade släcksystem för storkök, dvs köksläcksystem. Vid workshopen och efterföljande dialog har det framkommit att det finns ett behov av ett tydligare regelverk för köksläcksystem som kan accepteras och förstås av aktörer.

I stort innebär detta att fundera kring och komplettera standarder inom området med lämpliga krav på installation, driftsättningar, besiktningar, skötsel, underhåll och provningsmetoder

Brandskyddsföreningen har för avsikt att i en mindre arbetsgrupp jobba vidare med frågan. Möten kommer företrädesvis att hållas i TEAMS för att möjliggöra för deltagare från hela landet att kunna var med på ett effektivt sätt. Det första arbetsgruppsmötet planeras att hållas under oktober och sedan bestämmer arbetsgruppen behovet av mötesfrekvensen. Arbetsgruppsmötena brukar normalt vara från 9:00 till 12:00 men variationer förekommer givetvis.

Vi ser gärna en bred representation så att olika aspekter kommer med.”

Från BIVs styrelse ser vi positivt på alla möjligheter vi ges att verka för ett bra brandskydd i samhället och söker därför en medlem som vill representera BIV i denna grupp.

Är du intresserad att deltaga så anmäl ditt intresse till katja.cedergren@bengtdahlgren.se tillsammans med en kort motivering till varför just Du är lämplig att presentera BIV i detta arbete.

Tyvärr är tiden kort och vi behöver din intresseanmälan senast torsdagen den 29e september.

Med hopp om att någon av våra medlemmar ska vilja bidra i detta arbete!

Mvh Styrelsen