BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BBR-Workshops i september

I våras fick BIV möjligheten att lämna synpunkter på utrymningsavsnittet gällande de nya byggreglerna. Då arrangerade BIV workshopar för en dialog med dig som medlem. Formatet med workshopar fungerade bra därför satsar BIV på samma upplägg nu när BIV har fått möjlighet att lämna synpunkter på resterande delar av brandavsnittet. Materialet du kan ladda ner det från medlemssidorna under Boverkets referensgrupper.

Det är genom att lämna synpunkter på utkastet som vi har störst möjlighet att påverka innehållet och utformningen av reglerna, väl framme vid en remiss så är Boverkets ändringsmöjligheter begränsade. De synpunkter som BIV lämnade i våras har Boverket läst och gjort ändringar utifrån (ett arbete som fortfarande pågår). D.v.s. våra synpunkter är viktiga i framtagandet av de nya reglerna. Anmäl dig snarast till något av följande

tillfällen: 

  • 7 september kl. 15.30-18.00 Göteborg – Bengt Dahlgren (Krokslätts Fabriker 52)
  • 14 september kl. 9.00-11.30 Stockholm – Briab (Maria Skolgata 83)
  • 14 september kl 15.30-18.00 Linköping – WSP (Ågatan 7)
  • 21 september kl. 15.30-18.00 Lund – LTH brandteknik (John Ericssons väg 1)

Du anmäler dig till caroline.cronsioe@prevecon.se.