BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIVs svar avseende Möjligheternas byggregler brandskydd

BIV har skickat våra sammanställda synpunkter till Boverket avseende deras utkast på kapitel 1-6 och 8 samt tillhörande författningskommentarer och konsekvensutredning. För den som är nyfiken hittar Du här nu det sammanställda svaret.

Styrelsen vill samtidigt tacka alla Ni medlemmar som bidragit med Ert engagemang och tid för de workshops som tagit plats under BIV-turnén i september.

Samtidigt vill vi skicka ett extra stort tack till Caroline Bernelius Cronsioe, Pär Hansson och Nils Olsson för att ni har planerat, genomfört och sammanställt hela detta arbete på ett imponerande sätt. Utan Ert personliga engagemang skulle detta arbete inte varit möjligt!

Som ordförande för BIV är jag stolt över det bidrag vi nu gjort tillsammans för att landa kapitlet om brandskydd i Möjlighetens byggregler på bästa möjliga sätt! Mvh Styrelsen genom Katja