BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

[BIV] BIV-Lunch 20 oktober med temat rollfördelning i bygglovsprocessen

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i BIV. Träffen kommer hållas som en semidigital träff där ett panelsamtal kommer att streamas från Stockholm. Fysiska möten kommer att hållas i Stockholm, Linköping och Karlstad. På respektive ort kommer panelsamtalet att visas och följas upp av diskussioner och reflektioner.

Temat för träffen är Rollfördelningen i bygglovsprocessen med fokus på samarbetet mellan räddningstjänst, byggnadsnämnd och konsult. BIV välkomnar fyra föreläsare till träffen:
• Jenny Gramenius – Byggnadsinspektör Sigtuna kommun
• Sabina Gustavsson – Strateg Brandkåren Attunda
• Caroline Eriksson Lantz – Brandingenjör Storstockholms brandförsvar
• Björn Andersson – Brandskyddskonsult Brandskyddslaget

Träffen hålls torsdag 20:e oktober kl 12.00-14.00. Anmälan görs senast måndag 17 oktober till respektive lokalgrupp enligt nedan. I samband med träffen kommer det att bjudas på lunch.

Stockholm
Willis Tower Watson, Lästmakargatan 20. Anmälan görs till Olga Nilsson olga.nilsson@gmail.com. Ange eventuella matpreferenser i anmälan.

Linköping
WSP, Ågatan 7. Anmälan görs till Rebecka Lind rebecka.lind@wsp.se Dropin från 11.30. Ange eventuella matpreferenser i anmälan.

Karlstad
MSB, Packhusallén 2. Anmälan görs Malin Niklasson malin.niklasson@msb.se. Observera att ID-kort krävs för att kunna visa upp i vakten vid inpassering. Ange eventuella matpreferenser i anmälan.

Digitalt deltagande
För er som inte har möjlighet att delta på de fysiska träffarna ovan finns möjlighet att se panelsamtalet digitalt. Inga efterföljande diskussionsrum kommer att finnas vid digitalt deltagande. Anmälan görs till Olga Nilsson olga.nilsson@gmail.com. Skriv i anmälan att du avser delta digitalt.

Varmt välkommen!