BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

The David A Lucht Lamp of Knowledge Award tilldelas 2010 Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Priset som delas ut genom SFPE, Society of Fire Protection Engineers, ges till det företag, organisation eller enskild som verkat för främjandet av högre studier inom brandteknisk vetenskap.

- Det är riktigt hedrande och kul att ett svenskt företag tilldelas detta pris, menar Robert Jönsson, ansvarig för brandingenjörsutbildningen vid Lunds tekniska högskola sedan dess start 1986. Detta visar att vi står oss väl internationellt sett, inte minst med tanke på tidigare pristagare.

Tidigare mottagare av priset är FM Global (2005), SimplexGrinnell (2006), BRE Trust (2007), ARUP Fire (2008) och Rolf Jensen and Associates, Inc (2009).

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB delar varje år ut tre stipendier till studenter vid Lunds Tekniska Högskola. Stipendierna instiftades 2006 i samband med brandingenjörslinjens 20-årsjubileum.

Utdelningen sker på Grand Hotell i Lund i samband med studenternas examensmiddag.

Stipendierna är på 15 000 kronor vardera 

Prisutdelning kommer att ske i början av oktober i New Orleans, USA.

Den 29 juni 2010 hölls ett lokalgruppsmöte i BIVs regi i Göteborg som handlade om erfarenheter kring tolkningar av BÄR (Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad). Med på plats fanns ca 40-talet personer med representanter från såväl räddningstjänst, konsulter, entreprenörer och stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Mötet inleddes med information om innehållet i BÄR, vanliga tillämpningsexempel ur konsultperspektiv presenterades samt att stadsbyggnadskontoret informerade om sina erfarenheter. Efter detta hölls en öppen diskussion som i det strålande sommarvädret fick fortsätta på takterassen för de som hade tid att stanna kvar en stund efter normal kontorstid. Det kunde konstateras att detta är ett svårt ämne där det finns utrymme för tolkningar och diskussioner. De närvarande var vad som kunde höras i sorlet efter mötet ändå mycket nöjda med initiativet samt att det finns möjlighet att träffas och föra en dialog mellan de olika intressenterna som verkar inom byggprocessen. Underlag från de presentationer som hölls och anteckningar från efterföljande diskussion finns nu tillgängliga i bifogad fil.