BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Torsdagen den 8:e december höll BIV ett mycket trevligt och välbesökt årsmöte i Brandskyddslagets nya lokaler i Stockholm. Vi är mycket glada för det stora engagemanget och den stora uppslutningen. Bl a hölls en bra diskussion kring vad BIV skall prioritera och hur vi skall jobba med kommunikation via vår hemsida. Styrelsen fick en del tankar med sig in till det nya året. Årsmötesprotokollet distribueras senare när det är justerat och klart. Verksamhetsberättelsen bifogas.


En av de största händelserna på årsmötet var utdelningen av årets BIV-stipendium. Stipendiet gick till Birgit Östman på SP Trätek för hennes arbete med att öka kunskapen om brandskydd och träbyggande. Ett stort grattis till Birgit!

Läs mer: Årsmötet 2010

Jag har bett våra stipendiater att göra en ”spaning” på vad som behöver göras härnäst för att ge vårt samhälle ett bra brandskydd. Var och en fick fritt besvara frågan från sin egen horisont, eller från allmänt perspektiv. Alla stipendiater har tyvärr inte haft möjlighet att medverka men de som kunde har bidragit, och deras bidrag vittnar om att det finns mycket att göra och att en del redan borde ha varit gjort.

Jag hoppas att ni finner inspiration, utmaningar och uppmuntran i läsningen. Längst bak finner ni mina egna reflektioner.

Jag tillönskar er rik läsning!

Mattias Delin
Ordförande