BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Dags att slå våra kloka huvuden samman!

Den 30 – 31 maj i år går BIV-konferensen av stapeln. Som en del av konferensen är tanken att lokalgrupperna vid en lokalgruppsträff skall arbeta fram förslag på praxis i tillämpningen av BBR 19, och vid konferensen kommer arbetena att presenteras och diskuteras. Vi hoppas att vi på detta sätt kan tillvarata mycket av den kunskap och de kloka tankar som ryms i föreningen.

Varje lokalgruppsmöte kommer att få en egen fråga samt några mindre frågor som är gemensamma för alla grupper. Vi bedömer att mötet behöver vara omkring 3 timmar. Vid mötet kommer föreningen att bjuda på något att äta och dricka.
 Vi i Lokalgrupp Stockholm har fått det ärofyllda uppdraget att ta fram en vägledning avseende Verksamhetsklasser. Dessutom ska vi ta oss en fundering på komplementbyggnader samt frågor om vind och takfot. Se lite mer detaljer på nästa sida.
Vårt möte kommer att äga rum den 11 mars kl 14.30 och vi kommer att vara hos Brandskyddslaget på Långholmsgatan 27. Vi bjuder på macka och öl/alkoholfritt alternativ. För vår planerings skull ser vi gärna förhandsanmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 4 mars.

Väl mött!

Lokalgrupp Stockholm

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap BIV, har under 2012 arbetat med att ge stöd till medlemmarna för hur man kan eller bör tillämpa regler eller modeller. Ett av områdena som har behandlats är kontrollplaner enligt PBL. En arbetsgrupp har tagit fram ett vägledningsdokument ”Kontroll av brandskydd i byggprocessen”. Målgrupp för dokumentet är främst brandprojektörer, byggnadsnämnder, räddningstjänst, kontrollansvariga men även byggherrar, projektledare, entreprenörer m.fl. Bakgrunden till arbetet är att det råder stor variation hur kontroller av brandskyddet utförs. I många fall leder detta till att brister i brandskyddet inte upptäcks innan ibruktagandet.

 I vägledningsdokumentet redovisas först allmän information om processer för projektering och utförandekontroll i syfte att ge ökad kunskap och förståelse. Därefter redovisas ett förslag till hur brandskyddet bör kontrolleras i utförandeskedet. Syftet är ge kunskap och vägledning kring byggprocessen samt att skapa en grund för en enhetlig lägsta nivå på utförandekontroller av brandskyddet och att underlätta arbetet genom att dokumentera detta förslag i en redigerbar mall. Fokus i arbetet har legat på att skapa en tydlighet i hur brandskyddet kontrolleras t.ex. vem som bör kontrollera vad, omfattningen av kontrollerna och vad som ingår i kontrollerna.

Härmed ges Du möjlighet att lämna synpunkter på detta dokument. Synpunkter lämnas i bifogad svarsfil, Synpunkterna skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 8:e februari.


Den 30-31 maj 2013 kommer BIV att arrangera en stor konferens i Stockholm. Mer information om tema, innehåll och mycket mer kommer längre fram. Vi föreslår att du reserverar datumet i din kalender redan nu!

Vi arbetar på olika sätt med att underlätta införandet av BBR19 och de nyheter/förändringar som finns där.

Nu önskar vi din hjälp. Vad tycker du är de största och mest utmanande/svårtolkade delarna av BBR19 där du hade önskat vägledning/diskussion? Hjälp oss att hjälpa genom att sätta fingret på detta genom att maila dina tankar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..