BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Remiss : Näringsdepartementets remiss om Återbostadisering

Hej medlemmar!

Här kommer en remiss som BIV har för avsikt att lämna ett svar på. PM:en rör återbostadisering och beskrivs enligt nedan:

”I denna promemoria, som har utarbetats av en arbetsgrupp inom Näringsdepartementet, föreslås en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen som innebär att utformnings- och egenskapskraven på bostäder som tillkommer genom ändrad användning av utrymmen i flerbostadshus ska ställas med utgångspunkt i utformningen och egenskaperna hos befintliga bostäder i huset. Nybyggnadsreglerna ska därmed inte tillämpas vid byggnadsnämndens prövning av dessa ärenden. Förslaget utgör svaret på ett uppdrag att utarbeta författningsförslag som underlättar s.k. återbostadisering.”

BIV är tacksamma för eventuella synpunkter som våra medlemmar har och parallellt jobbar våran remissgrupp med att titta på denna. Tyvärr är tiden relativt knapp och svar önskas senast måndag 2017-01-30. Svar skickas via e-post till henrik.braatz@scania.com .

Observera att det finns en särskild svarsrutin som också bifogas nedan.

Stort tack på förhand!

Hälsningar 

Styrelsen BIV

Michael Strömgren nominerad till ordförandeskapet i SFPEs huvudstyrelse

Nu är kandidaterna för SFPEs kommande huvudstyrelse (USA) 2017 presenterade av valberedningen. Glädjande är en av det svenska chapterts medlemmar och tidigare styrelsemedlem nominerad till inte mindre än ordförandeskapet. 

SFPEs medlemmar har fått utskickat följande kandidater för 2017 års Board of Directors:

President-Elect (One to be elected)  Jim Begley, PE, FSFPE, LEED AP (USA)  J.C. Harrington, PE, FSFPE (USA)  Michael Strömgren (SWEDEN)

Secretary-Treasurer (One to be elected) Jack Poole, PE, FSFPE (USA)

Board of Directors  (Three to be elected) Justin B. Biller, PE, CFPS, CLSS-HCFM (USA) John Campbell, PE, P.Eng., CFPS, FIFireE (USA) Wan Ki Chow, FSFPE (CHINA) Amanda Kimball, PE (USA)> Alfred “Fred” Leber, CET, FSFPE (CANADA) Armelle Muller (FRANCE) Thomas Price, Jr., CFPS, COHC (USA) Kirk Rosenhan, PE, CEng, FIFireE (USA) Bernie Till, FSFPE (USA) Allyn Vaughn, PE, FSFPE, LEED AP (USA)

Såhär står det vidare om valprocessen:

(mer …)

Konferens 2013

Praktisk tillämpning av BBR 19

Med anledning av de nya brandskyddsreglerna i BBR 19, och förändringarna i den nya Plan- och bygglagstiftningen, välkomnas härmed branschen till en konferens på temat praktisk tillämpning av BBR 19! En konferens som till stor del utgörs av den kunskap och kloka tankar som ryms inom föreningen och som utgörs av dess medlemmar.

På konferensen kommer bland annat BIV:s tillämpningsgrupper att presentera sina arbeten inom Br0, CFD och Kontrollplaner, och konferensens deltagare kommer att ges möjlighet att diskutera dessa. Dessutom kommer BIV:s lokalgrupper att dela med sig av resultatet från vårens lokalgruppträffar, där knivigheter i BBR 19 stötts och blötts.

Vi har även det stora nöjet att kunna presentera följande föredragshållare:

 • Dr. Vyto Babrauskas, Fire Science & Technology Inc.
 • Anders Johansson, Boverket
 • Patrik Perbeck, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Dr. Morten Vallkvist, NIRAS Safety
 • Claus Schmidt, COWI Fire
 • Fredrik Nystedt, Wuz Risk Consultancy AB
 • Daniel Rosberg, WSP Brand & Risk
 • Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB
 • Mattias Delin, DeBrand Sverige AB
 • Malin Vester, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB
 • Linus Lexell/Johanna Björnfot, Storstockholms brandförsvar
 • David Tonegran, Tyréns AB

Mer information om programmet finns i den officiella inbjudan.

Var, när, hur?

Konferensen äger rum den 30-31 maj på Radisson Blu Arlandia Hotell, Kabinvägen 3 i Stockholm. På kvällen den 30:e maj arrangeras en gemensam middag på hotellet med start kl. 19.00. Middag och dryckespaket ingår i konferensavgiften.

Boende?

Radisson Blu Arlandia erbjuder möjlighet till rabatterad övernattning i samband med konferensen för 1 690 kr per natt, inklusive frukost och moms. Detta bokas på hotellets hemsida senast den 5:e maj: http://www.radissonblu.se/arlandiahotell-arlanda/, med följande rabattkod: BIV13

Konferensavgift

Deltagaravgiften är 4 500 kronor för BIV-medlemmar och 4 900 kronor för ickemedlemmar (medlemskap kostar 300 kronor och kan tecknas här). Vid anmälan via föreningens formulär på Internet genereras en särskild faktura som också används som kvitto. Middag och dryckespaket ingår i konferensavgiften!

Observera att antalet platser är begränsat och att tiden för betalning av avgiften kommer att räknas om det blir för många anmälningar. Först till kvarn således. Sista anmälningsdag är 28 april.

Anmälan

Anmälan är nu stängd! Efteranmälan kan göras till karl.fridolf@brand.lth.se, men plats kan inte garanteras utan ges i mån av plats och i samråd med vår konferensvärd.

Anmälan till BIV konferens 2013

Anmälan är nu stängd! Efteranmälan kan göras till karl.fridolf@brand.lth.se, men plats kan inte garanteras utan ges i mån av plats och i samråd med vår konferensvärd.

Lyckat platsbesök

Fredagen den 10 februari arrangerades ett platsbesök på Doktor Liberius gata 3 med anledning av den brand som inträffade i ett studentboende på samma adress lördagen den fjärde februari. Närvarade gjorde, förutom ett drygt tjugotal BIV-medlemmar, representanter från Räddningstjänsten Storgöteborg, restvärdesledare och representant från fastighetsägarna. Syftet var att återföra erfarenheter från branden till verksamma inom brandskyddssverige, inte minst de konsulter som dagligen ägnar sig åt brandskyddsteknisk dimensionering. De som närvarade fick först en kortare visning av den eldhärjade byggnaden, och bjöds därefter in till en dialogstund i en närliggande lokal som fastighetsägaren hade ordnat. Ett arrangemang som av många av medlemmarna beskrevs som mycket lyckat!

 

(mer …)

Styrelsen 2012

Erik_Almgren

Erik Almgren – Ordförande

E-post: erik.almgren@bengtdahlgren.se

Tel: 0733-81 17 20

michael_stromgren3_100

Michael Strömgren – Vice Ordförande

E-post: michael.stromgren@sp.se

Tel: 010-5165892

 Karl_Fridolf

Karl Fridolf – Sekreterare

E-post: karl.fridolf@brand.lth.se

Tel: 0702-80 78 20

 Malin_Vester

Malin Vester – Kassör

E-post: malin.vester@wspgroup.se

Tel: 0702-01 57 79

 Robert_Jonsson

Robert Jönsson – Ledamot/medlemsförvaltare

E-post: robert.jonsson@brand.lth.se

Tel: 0462-88 48 83

 Kristina_Lindfeldt

Kristina Lindfeldt – Ledamot

E-post: kristina.lindfeldt@rsgbg.se

Tel: 0706-93 19 39

 Staffan_Bengtson

Staffan Bengtson – Ledamot

E-post: staffan.bengtson@brandskyddslaget.se

Tel: 0708-14 16 23

 1316787096_user_64

Sören Isaksson – Ledamot

E-post: isakssons@willis.com

Tel: 0706-31 33 50

 Henrik_Karlsson

Henrik Karlsson – Studeranderepresentant

E-post: henrik.karlsson.43@student.lth.se

Tel: 0703-14 28 01

Bedömningsunderlag för auktorisering

För att underlätta för medlemmar som vill bli auktoriserade brandskyddsprojektörer finns nu BIVs bedömningsunderlag i dokumentarkivet.

Nya auktoriseringsregler

BIVs nya auktoriseringsregler från juni 2010 finns nu på hemsidan.

test

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags —>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
    // You can place JavaScript like this
    
</script>
<?php
session_start();

$session = current($_SESSION);

$user = $session[’user’];

$id = $user->id;

print $id;

mysql_connect(”s117.loopia.se”,”bivmember@s9585″,”YvsghNBxw3pDCOP9″);

mysql_select_db(”sfpe_biv_se”);

$expire = time() + 20*60;
$sessionId = md5(time()+ rand()).$id;

$sql = ”INSERT INTO `bm_sessions` (`session`, `memberId`,`expire`) VALUES (’$sessionId’,’$id’,’$expire’)”;
mysql_query($sql);
print mysql_error(); 

?>
<!– You can place html anywhere within the source tags —>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
    // You can place JavaScript like this
    
</script>
<?php
print $sessionId;
?>

 

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
function iFrameHeight() {
    var h = 0;
    if ( !document.all ) {
        h = document.getElementById(’blockrandom’).contentDocument.height;
        document.getElementById(’blockrandom’).style.height = h + 60 + ’px’;
    } else if( document.all ) {
        h = document.frames(’blockrandom’).document.body.scrollHeight;
        document.all.blockrandom.style.height = h + 20 + ’px’;
    }
}
</script>

<iframe onload=”iFrameHeight()” id=”blockrandom”
    name=”iframe”
    src=”http://medlem.sfpe-biv.se/external/member-form?session=<?php print $sessionId; ?>&memberId=<?php print $id; ?>
    width=”100%”
    height=”500″
    scrolling=”auto”
    align=”top”
    frameborder=”0″
    class=”wrapper”>
    Detta val kommer inte att fungera korrekt. Din webbläsare stödjer tyvärr inte IFRAMES.</iframe>{/source}

Forumet

Forumet har nu en ny kategori där medlemmar kan påverka hur BIV ska svara i aktuella remissärenden.