BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Rapport från Boverkets referensgrupp Brandskydd

Mötet hölls 2018-02-08 och behandlade kommittén för modernare byggreglers arbete och den första delrapporteringen om standarder. Därutöver diskuterades bland annat slutrapporten ”En mer förutsägbar byggprocess” i regeringsuppdraget om så kallade seriebyggda hus och inriktning för nya vägledningssidor om brandskydd på PBL kunskapsbank. BIVs representant Johan Lundin deltog som vanligt på mötet. Minnesanteckningar för den intresserade kan läsas här:

https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/referensgrupp-brandskydd/?tab=fordjupning