BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Styrelsen 2021

Robert Jansson McNamee – Ordförande

E-post: robert.mcnamee@ri.se

Tel: 010 516 50 53

Caroline Bernelius Cronsioe

Caroline Bernelius Cronsioe – Ledamot

E-post: caroline.cronsioe@prevecon.se

Tel: 010-703 70 18

DSC 05001

Mattias Delin – Sekreterare

E-post: mattias.delin@brandskyddsforeningen.se

 

anders

Anders Jönsson – Kassör

E-post: kassor@sfpe-biv.se

Tel: 070-625 12 38

katja cedergren

Katja Cedergren – Ledamot

E-post: katja.cedergren@bengtdahlgren.se

Tel: 042 – 4442981

sofia skoglund

Sofia Skoglund – Ledamot

E-post: sofia.martinsson@nykoping.se

Tel: 0155 – 247479

lotta vylund

Lotta Vylund – Ledamot

E-post: lotta.vylund@ri.se

Tel: 010 – 516 60 01

rebecka lind

Rebecka Lind – Ledamot

E-post: rebecka.lind@sweco.se

Tel: 073 151 26 87

Vakant – Studeranderepresentant LTH

E-post:

Vakant – Studeranderepresentant LTU

E-post:

Tel:

BIV:s remissvar på Kommittén för modernare byggreglers slutbetänkande

BIV har tillsammans med Sveriges brandkonsultförening (BRA), Brandskyddsföreningen (SBF) och Föreningen Sveriges brandbefäl (SBB) lämnat ett remissvar på SOU 2019:68, d.v.s. Kommittén för modernare byggreglers slutbetänkande Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat. Vi valde att avstyrka remissen som helhet även om det finns detaljer som vi tillstyrkte. Framförallt vänder vi oss emot förslaget att ta bort merparten av alla allmänna råd i BBR och EKS, samt hänvisningar till standarder.

 

(mer …)

BIVs stipendium 2020

I samband med BIVs årsmöte som arrangerades via Skype 17/3 avslöjades namnet på BIVs stipendiat 2020. Nu har stipendiaten även fått sitt diplom, grattis Marcus Runefors! Nedan följer stipendiegruppens motivering.

(mer …)

Reminder: Lokalgruppträff Östergötaland samt årsmöte 2020-03-17

Hejsan,

I morgon är det sista anmälningsdagen till lokalgruppsmötet samt årsmötet i Norrköping 17/3 (anmälan behövs bl a för att veta hur många som vill äta). Mer information kring eventet samt hur man anmäler sig finns här:http://www.sfpe-biv.se/10462-lokalgrupptraeff-oestergoetaland-2020-03-17-foere-bivs-arsmoete  

 

Vi ses!

Robert McNamee

Lokalgruppträff Östergötaland 2020-03-17 (före BIVs årsmöte)

Hej,

I år kommer BIV:s årsmöte att gå av stapeln i samband med lokalgruppen Östergötlands event. Kvällen startar vid 17.00 med lokalgruppsmöte, följt av middag och årsmöte. Du som medlem är varmt välkommen att delta på båda aktiviteterna. För att säkerställa att det finns middag till alla deltagande behöver vi din anmälan senast 10/3.

Lokalgruppsträff: En helt ny stadsdel

Norrköpings kommun bygger en ny, spännande stadsdel med en färgstark mosaik av människor, stadskajer och cityliv. Nya Inre hamnen blir en del av Norrköpings innerstad, en förebild när det handlar om en attraktiv stadsmiljö. Projektet utförs i två etapper. Detaljplanen för den första etappen närmast Motala ström har vunnit laga kraft i juli 2018. Arbete pågår nu med detaljplan för andra etappen som gränsar till Norra Promenaden.

Under kvällen kommer vi få höra om vilka visioner och utmaningar samhällsbyggnadskontoret och räddningstjänsten haft i det tidiga skedet och hur arbetet med utvecklandet av en helt ny stadsdel går.

Azita Taheri är arkitekt och är sedan 2013 anställd på samhällsbyggnadskontoret som planarkitekt. Hon jobbar med stadsbyggnadsfrågor och detaljplanering av Inre hamnens andra etapp samt uppföljning av frågor kopplat till detaljplanen för första etappen i projektgruppen för Inre hamnen.

Axel Wahle är brandingenjör och jobbar sedan 2016 på räddningstjänsten i Östra Götaland. Han kommer att berätta om räddningstjänstens syn på de nya detaljplanerna och vilka utmaningar de ser i den nya stadsdelen.

Kvällens händelser

17.00BIV hälsar välkomna och fika serveras. Vi lyssnar sedan till Azita från stadsbyggnadskontoret och Axel från räddningstjänsten som berättar om projektet Inre hamnen i Norrköping.

18.30 Middag serveras

18.45 Årsmöte

20.00 Beräknat avslut

Hur & var?

Plats: Swecos kontor i Norrköping, Hospitalsgatan 3B

Datum: 17/3 2020

Tid: 17.00 (18.45 för årsmöte)

Anmälan: Senast 10/3 till emelie.hockerstrom@bengtdahlgren.se

Vi ses där!

BIVs Årsmöte 2020-03-17

BIVs årsmöte kommer att arrangeras 17/3 i samband med ett Östergötalands lokalgruppsmöte i Norrköping. Den formella kallelsen till årsmötet kommer att skickas ut 4 veckor innan mötet. Medlem eller studerandemedlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta i en motion till föreningens styrelse innan kallelsen skickas ut. 

Tid (lokalgruppsmöte inklusive årsmöte): 17/3, 17:00-20:00

Plats: Swecos lokaler i Norrköping, Hospitalsgatan 3b

 

Mvh,

Styrelsen

Påminelse: Nominera kandidater till BIVs stipendium

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:
• insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.
• bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.
• bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.
• framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen bifogat dokument.
Skicka din nominering inklusive en kort motivering till hakan.frantzich@brand.lth.se senast fredagen den 7 februari 2020.

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV
Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH)

Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp

Hej!

 

Här kommer en lägesrapport från vårt deltagande i Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp. Jag heter Emil Egeltoft och har fått förmånen att representera BIV i gruppen.

 

Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp jobbar med framtidsspaning för att regelverket för brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande ska följa utvecklingen. Gruppen träffas tre gånger/år där fokus ligger på en kort avrapportering från Brandskyddsföreningen och sen fördjupar man sig i olika frågeställningar för att möta framtiden. Gruppen ska inte bli för detaljfokuserade utan måste klara av att lyfta blicken. I gruppen finns representation från alla delar inom brandlarmsområdet.

 

Utöver brandlarmsgruppen så finns det en särskild tolkningsgrupp. Det är en liten grupp av experter inom brandlarm och talat utrymningslarm, gruppen ger stöd till Brandskyddsföreningen i vissa regelfrågor som kommer in till Brandskyddsföreningen. I denna grupp deltar inte BIV. I dagsläget så sker publicering av frågor och svar 2ggr/år.

 

Vi bifogar protokoll från det senaste mötet. Den 17 mars är det dags för nästa möte. Om ni har något som ni vill att BIV ska ta upp hör av er till emil.egeltoft@brandtec.se.

 

Under 2020 så kommer Brandskyddsföreningen att driva tre utvecklingsprojekt inom brand- och utrymningslarm. BIV får möjlighet att delta med representant. Finns det intresse att delta i något av utvecklingsprojekt nedan så mejla emil.egeltoft@brandtec.se.

 

– Nya testmetoder för brandprovning i anläggning för att verifiera anläggningarnas funktion.

– Provning och underhåll av brandlarmanläggning. Hur provning ska ske, intervall revisionsbesiktning, krav på anläggningsskötare, samordnad provning.

– Dokumentation över styrningar. Framtagande av modell för hur detta dokumenteras från brandkonsult, till projektör, anläggarfirma och slutkund.

– Larmdon, ljudnivåer och blixtljus omfattning

 

Mvh,

Emil Egeltoft 

Lokalgruppsträff Karlstadsregionen 26 mars

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Denna gång kommer vi att ha mingel, två föreläsningar samt en afterwork.

Föreläsningarna som kommer hållas är:
• Moderna byggregler, ett betänkande till regeringen gällande dagens regelverk – Patrik Perbeck, MSB
• Höjdfordonet i Grums, en rest från en svunnen tid – Björn Johansson, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Träffen hålls den 26 mars 2020 i en konferenslokal på adress Packhusallén 2 i Karlstad. Mötet börjar kl. 16.30 med mingel och vi räknar med att vara klara kl 18:30. Det kommer inte finnas möjlighet att släppa in någon efter kl 17 då vakten stänger. Det är obligatoriskt med legitimation för att få tillträde till MSB:s lokaler. Under minglet kommer det finnas smörgås eller liknande. Mötet är gratis för samtliga deltagare (man behöver inte vara medlem i BIV). Maximalt antal platser är 70 st. Efter mötet finns möjlighet till en gemensam middag på stan vilken inte bekostas av BIV. Skriv gärna med i anmälan om Ni har för avsikt att delta på denna.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta. För att teckna medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se. Studenter erbjuds gratis medlemskap.

Anmälan ska ske senast 23 mars kl 12:00 till Malin Niklasson genom att skicka e-post till malin.niklasson@msb.se. I anmälan ska namn på samtliga deltagare finnas, eventuella allergier samt om Ni har för avsikt att vara med på afterwork.

Vid frågor kontakta Glenn Appel, Malin Niklasson eller Per Troedson på 054-540 28 13, 010-240 50 88 respektive 054-770 78 12.

 

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Malin Niklasson (MSB), Per Troedson (Brandskyddslaget) och Glenn Appel (Räddningstjänsten Karlstadsregionen)

BIV-dagarna 2020, sista anmälningsdag på fredag 10/1

BIV-dagarna 2020 arrangeras på Norra Latin i Stockholm den 28-29 januari. Några höjdpunkter:

  • Tre keynoteföredrag. Professor Luke Bisby ifrån universitetet i Edinburgh håller ett föredrag om brand i höga trähus, Roz Aslanian och Masoud Owji berättar om sina erfarenheter som överlevare vid Backaplansbranden samt Simo Hostikka ifrån universitetet i Aalto som utvecklat delar av FDS går in på den viktiga valideringen av programmet.
  • De fyra första föredragen handlar om olika infallsvinklar när man bygger med trä.
  • Totalt 18 föredrag som alla handlar om olika aspekter av brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Ett utmärkt tillfälle att nätverka inom brandområdet! Förutom alla föredragshållare finns även Jose Luis Fernandez som är European director för BIVs moderförening SFPE på plats och vill gärna veta vad ni tycker att SFPE ska pyssla med.   

Länk till programmet och anmälningssidan: http://www.sfpe-biv.se/konferens/program

 

Sista anmälningsdag på fredag 10/1, välkomna!