BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIV:s remissvar på Kommittén för modernare byggreglers slutbetänkande

BIV har tillsammans med Sveriges brandkonsultförening (BRA), Brandskyddsföreningen (SBF) och Föreningen Sveriges brandbefäl (SBB) lämnat ett remissvar på SOU 2019:68, d.v.s. Kommittén för modernare byggreglers slutbetänkande Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat. Vi valde att avstyrka remissen som helhet även om det finns detaljer som vi tillstyrkte. Framförallt vänder vi oss emot förslaget att ta bort merparten av alla allmänna råd i BBR och EKS, samt hänvisningar till standarder.

 

Vi lämnade detta remissvar tillsammans eftersom vi tidigare har uppvaktat kommittén tillsammans med de problem som vi ser i byggprocessen och de lösningar vi tror kan komma till rätta med dessa problem.

Arbetsgruppen bestod av Caroline Bernelius Cronsioe (BIV), Magnus Nordberg (BRA), Ville Bexander (SBF) och Ola Carlén (SBB).