BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Are sprinklers green?

Brandförsök kommer att genomföras i USA för att bedöma vilken skillnad sprinkler kan göra ur ett miljömässigt perspektiv. Detta kan ge viktigt underlag för att avgöra vilken påverkan brandskydd har på miljön. Tidigare forskning inom området är begränsad.

 

Tack!

Tack för din medverkan!

Klicka här för att komma tillbaka till startsidan.

Diskussionsforum

Välkommen till BIVs diskussionsforum. Här uppmuntras du att bidra till att ventilera frågeställningar som berör oss yrkesverksamma inom brandskydd i Sverige. Det kan röra sig om teknik, regelverk, metoder, etik mm. Klicka här om du vill gå direkt till forumet.

Syftet med detta forum är att:

 • stärka vår roll i samhället
 • stötta varandra genom att utbyta erfarenheter
 • samordna oss i frågeställningar som annars kan verka splittrande. (I vissa frågor kan vi endast ena oss om att vi inte är överrens vilket detta forum kan tydliggöra).
 • driva utvecklingen framåt genom att synliggöra brister och behov.

 

BIV tar gärna emot frågor för diskussion och dessa kan lämnas in genom formuläret för diskussionsförslag. Vi lägger upp dessa frågor så att vi kan försöka hålla ihop strukturen på detta forum. Kommentarer på redan inlagda frågor kan du lämna direkt i forumet. Läs mer om syftet med detta forum och riktlinjer för användning.

Ta chansen att prenumerera på inlägg via e-post för att bli uppdaterad när saker diskuteras. Prenumerera direkt här via RSS eller via e-post.

I de frågeställningar inom diskussionsforumet där BIV anser att det finns underlag för och ett värde i att ta officiell ställning som förening diskuteras detta i styrelsen. BIVs ställningstaganden återfinns här.

 

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Oavsett om du är verksam inom det privata näringslivet, myndighetsanställd eller student är Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) en naturlig mötesplats som är öppen för alla med ett intresse för brandskydd. 

Som officiell svensk avdelning (chapter 47) för den internationella organisationen Society of Fire Protection Engineers (SFPE) verkar BIV sedan 1996 för ett bra brandskydd i samhället genom att bland annat: 

 • erbjuda ett nätverk för personer med intresse för brandrelaterade frågor.
 • verka för en hög etisk standard bland föreningens medlemmar.
 • arbeta för ingenjörskonsten inom brandtekniska områden.
 • stödja utbildning och fortbildning som rör brandskydd. 

För att uppnå sitt syfte arrangerar BIV seminarier, konferenser och andra arrangemang med anknytning till brandskydd. 

Relaterad information:

BIV – A part of SFPE

BIV is the Swedish chapter (number 47) of the Society of Fire Protection Engineers (SFPE) which is the largest society of fire protection engineers in the world. Our aim is to achieve quality assurance and spread information in the field of fire protection engineering. BIV was started 12 March 1996, exactly 40 years after a very famous Swede was born, and has about 300 members (spring 2011)

The Society of Fire Protection Engineers was established in 1950 and incorporated as an independent organization in 1971. It is the professional society representing those practicing the field of fire protection engineering. The Society has over 4900 members in the United States and abroad, and 64 regional chapters.

The purpose of the Society is to advance the science and practice of fire protection engineering and its allied fields, to maintain a high ethical standard among its members and to foster fire protection engineering education. 

The Society supports the development of the annual Professional Engineer licensing exam in fire protection and the grading of those exams under the auspices of the National Council of Examiners for Engineering and Surveying. Several volunteer committees and task groups work under the Society’s auspices on technical projects to further advance the state of the art. 

The Society’s activities include a series of educational seminars and short courses, technical symposia and conferences, books and publications, designed to advance the state of the art of fire protection engineering and provide technical information to the fire protection community. The Society publishes a quarterly newsletter SFPE Today, a peer reviewed quarterly Journal, and a quarterly technical magazine Fire Protection Engineering.

For more information about SFPE visit www.sfpe.org

Contact us

Address:
BIV – Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap
Box 17216
104 62 Stockholm

E-mail: info@sfpe-biv.se

Medlemskap

Föreningen BIV är öppen för alla som har ett intresse i brandskydd. Det innebär att föreningen har medlemmar från flera olika verksamhetsområden. Våra medlemmar arbetar idag bland annat på kommunala räddningstjänster, på konsultföretag, inom försäkringsbranschen samt inom olika forsknings- och utbildningsverksamheter. Medlemskap i BIV kräver inte ett medlemskap i moderföreningen SFPE, men medlemskapet i SFPE ger ytterligare fördelar.

BIV

Medlemskap i BIV ansöker du om på den här sidan. Efter det att medlemskapet godkänts skickas ett mail till dig med en bekräftelse på att ditt medlemskap godkänts. I detta mail bifogas också en faktura för betalning av medlemsavgiften. Medlemsavgiften är 300 kr och avläggs per kalenderår.

Studenter erbjuds gratis medlemskap under studietiden, se nedan.

SFPE

Medlemskap i SFPE är personligt och medlemsansökan behandlas av den amerikanska moderföreningen. Ansökan till SFPE görs på den här sidan. Några av de fördelar som ett medlemskap i SFPE erbjuder är: 

 • Gratis prenumeration på Fire Protection Engineering som utges en gång i kvartalet
 • Gratis prenumeration på tidsskriften Journal of Fire Protection Engineering
 • Rabatt på publikationer, t.ex. SFPE-handboken
 • Rabatt på utbildningar 

Medlemsavgiften i SFPE är för närvarande 215 amerikanska dollar per år. Studenter erbjuds dock gratis medlemskap under studietiden, se nedan.

Studentmedlemskap

Ingenjörsstuderande erbjuds gratis medlemskap i både BIV och SFPE under studietiden. Studenter vid övriga utbildningar (tex MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB)) erbjuds gratis medlemskap endast i BIV. Ansökan om studerandemedlemskap i SFPE görs på SFPE:s hemsida. Ansökan om studerandemedlemskap i BIV görs på denna sida. Det är viktigt att rutan för ”Student” kryssas i.

Hederskodex

Medlemmen tar ansvar för sin professionella identitet och yrkeskårens anseende genom att

 • verka på ett ärligt, objektivt och noggrant sätt med omsorg för mänskliga, ekonomiska och miljömässiga värden
 • använda vetenskapliga teorier och erkänd erfarenhet på ett ansvarsfullt sätt och med beaktande av långsiktlighet för helhetslösningen
 • inte använda modeller, teorier eller kunskap som ligger utanför dess användningsområde eller vilka har visats vara mindre tillförlitliga
 • presentera resultat på ett sanningsenligt och sakligt sätt, samt genom att undvika missvisande, felaktiga eller överdrivna påståenden
 • uttrycka sin sakkunniga uppfattning även om den strider mot uppdragsgivarens
 • kontinuerligt utbilda sig och ta del av ny kunskap inom området, samt genom att verka för spridandet av sådan ny kunskap
 • respektera anförtrodda uppgifter och inte föra vidare konfidentiell information
 • avstå från ekonomiska förehavanden som kan påverka tilltron till opartiskhet och omdöme
 • undvika att misskreditera kollegers eller konkurrenters anseende genom obefogade beskyllningar
 • stödja kollegor som råkar i svårigheter på grund av handlande enligt dessa normer, samt genom bästa förmåga avstyra brott mot dem.

 Antaget av årsmötet 9 maj 1996.