BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Lokalgruppsträff Karlstadsregionen 26 mars

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Denna gång kommer vi att ha mingel, två föreläsningar samt en afterwork.

Föreläsningarna som kommer hållas är:
• Moderna byggregler, ett betänkande till regeringen gällande dagens regelverk – Patrik Perbeck, MSB
• Höjdfordonet i Grums, en rest från en svunnen tid – Björn Johansson, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Träffen hålls den 26 mars 2020 i en konferenslokal på adress Packhusallén 2 i Karlstad. Mötet börjar kl. 16.30 med mingel och vi räknar med att vara klara kl 18:30. Det kommer inte finnas möjlighet att släppa in någon efter kl 17 då vakten stänger. Det är obligatoriskt med legitimation för att få tillträde till MSB:s lokaler. Under minglet kommer det finnas smörgås eller liknande. Mötet är gratis för samtliga deltagare (man behöver inte vara medlem i BIV). Maximalt antal platser är 70 st. Efter mötet finns möjlighet till en gemensam middag på stan vilken inte bekostas av BIV. Skriv gärna med i anmälan om Ni har för avsikt att delta på denna.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta. För att teckna medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se. Studenter erbjuds gratis medlemskap.

Anmälan ska ske senast 23 mars kl 12:00 till Malin Niklasson genom att skicka e-post till malin.niklasson@msb.se. I anmälan ska namn på samtliga deltagare finnas, eventuella allergier samt om Ni har för avsikt att vara med på afterwork.

Vid frågor kontakta Glenn Appel, Malin Niklasson eller Per Troedson på 054-540 28 13, 010-240 50 88 respektive 054-770 78 12.

 

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Malin Niklasson (MSB), Per Troedson (Brandskyddslaget) och Glenn Appel (Räddningstjänsten Karlstadsregionen)