BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp

Hej!

 

Här kommer en lägesrapport från vårt deltagande i Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp. Jag heter Emil Egeltoft och har fått förmånen att representera BIV i gruppen.

 

Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp jobbar med framtidsspaning för att regelverket för brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande ska följa utvecklingen. Gruppen träffas tre gånger/år där fokus ligger på en kort avrapportering från Brandskyddsföreningen och sen fördjupar man sig i olika frågeställningar för att möta framtiden. Gruppen ska inte bli för detaljfokuserade utan måste klara av att lyfta blicken. I gruppen finns representation från alla delar inom brandlarmsområdet.

 

Utöver brandlarmsgruppen så finns det en särskild tolkningsgrupp. Det är en liten grupp av experter inom brandlarm och talat utrymningslarm, gruppen ger stöd till Brandskyddsföreningen i vissa regelfrågor som kommer in till Brandskyddsföreningen. I denna grupp deltar inte BIV. I dagsläget så sker publicering av frågor och svar 2ggr/år.

 

Vi bifogar protokoll från det senaste mötet. Den 17 mars är det dags för nästa möte. Om ni har något som ni vill att BIV ska ta upp hör av er till emil.egeltoft@brandtec.se.

 

Under 2020 så kommer Brandskyddsföreningen att driva tre utvecklingsprojekt inom brand- och utrymningslarm. BIV får möjlighet att delta med representant. Finns det intresse att delta i något av utvecklingsprojekt nedan så mejla emil.egeltoft@brandtec.se.

 

– Nya testmetoder för brandprovning i anläggning för att verifiera anläggningarnas funktion.

– Provning och underhåll av brandlarmanläggning. Hur provning ska ske, intervall revisionsbesiktning, krav på anläggningsskötare, samordnad provning.

– Dokumentation över styrningar. Framtagande av modell för hur detta dokumenteras från brandkonsult, till projektör, anläggarfirma och slutkund.

– Larmdon, ljudnivåer och blixtljus omfattning

 

Mvh,

Emil Egeltoft