BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIVs stipendium 2020

I samband med BIVs årsmöte som arrangerades via Skype 17/3 avslöjades namnet på BIVs stipendiat 2020. Nu har stipendiaten även fått sitt diplom, grattis Marcus Runefors! Nedan följer stipendiegruppens motivering.

 

”Marcus Runefors har genom sin forskning verkat för att förbättra brandskyddet för vissa mer sårbara grupper i samhället och att sammanföra olika professioner som måste agera gemensamt för att uppnå dessa förbättringar. Marcus har vidare bidragit till kunskapsspridning inom nya brandtekniska områden i sin roll som lärare.”

Här kan ni ladda ned Marcus avhandling ”Fatal Residential Fires: Prevention and Response”: Länk

 

Marcus R