BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Lokalgruppträff Östergötaland 2020-03-17 (före BIVs årsmöte)

Hej,

I år kommer BIV:s årsmöte att gå av stapeln i samband med lokalgruppen Östergötlands event. Kvällen startar vid 17.00 med lokalgruppsmöte, följt av middag och årsmöte. Du som medlem är varmt välkommen att delta på båda aktiviteterna. För att säkerställa att det finns middag till alla deltagande behöver vi din anmälan senast 10/3.

Lokalgruppsträff: En helt ny stadsdel

Norrköpings kommun bygger en ny, spännande stadsdel med en färgstark mosaik av människor, stadskajer och cityliv. Nya Inre hamnen blir en del av Norrköpings innerstad, en förebild när det handlar om en attraktiv stadsmiljö. Projektet utförs i två etapper. Detaljplanen för den första etappen närmast Motala ström har vunnit laga kraft i juli 2018. Arbete pågår nu med detaljplan för andra etappen som gränsar till Norra Promenaden.

Under kvällen kommer vi få höra om vilka visioner och utmaningar samhällsbyggnadskontoret och räddningstjänsten haft i det tidiga skedet och hur arbetet med utvecklandet av en helt ny stadsdel går.

Azita Taheri är arkitekt och är sedan 2013 anställd på samhällsbyggnadskontoret som planarkitekt. Hon jobbar med stadsbyggnadsfrågor och detaljplanering av Inre hamnens andra etapp samt uppföljning av frågor kopplat till detaljplanen för första etappen i projektgruppen för Inre hamnen.

Axel Wahle är brandingenjör och jobbar sedan 2016 på räddningstjänsten i Östra Götaland. Han kommer att berätta om räddningstjänstens syn på de nya detaljplanerna och vilka utmaningar de ser i den nya stadsdelen.

Kvällens händelser

17.00BIV hälsar välkomna och fika serveras. Vi lyssnar sedan till Azita från stadsbyggnadskontoret och Axel från räddningstjänsten som berättar om projektet Inre hamnen i Norrköping.

18.30 Middag serveras

18.45 Årsmöte

20.00 Beräknat avslut

Hur & var?

Plats: Swecos kontor i Norrköping, Hospitalsgatan 3B

Datum: 17/3 2020

Tid: 17.00 (18.45 för årsmöte)

Anmälan: Senast 10/3 till emelie.hockerstrom@bengtdahlgren.se

Vi ses där!