BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIVs Årsmöte 2020-03-17

BIVs årsmöte kommer att arrangeras 17/3 i samband med ett Östergötalands lokalgruppsmöte i Norrköping. Den formella kallelsen till årsmötet kommer att skickas ut 4 veckor innan mötet. Medlem eller studerandemedlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta i en motion till föreningens styrelse innan kallelsen skickas ut. 

Tid (lokalgruppsmöte inklusive årsmöte): 17/3, 17:00-20:00

Plats: Swecos lokaler i Norrköping, Hospitalsgatan 3b

 

Mvh,

Styrelsen