BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Inbjudan till BIV-träff 28 maj 2018 – Nyheter kring sprinkler och stigarledningar

Lokalgruppsträffen hålls den 28 maj på Swecos kontor beläget på Drottningtorget 14 i Malmö, mötet börjar kl. 16.30 beräknas vara klara kring 18.00.

Men information finns i det bifogade dokumentet. David Tonegran hälsar att det går bra att anmäla sig senast 25 maj (en dag extra så att denna påminnelse hinner fram).

 

Mvh,

Robert Jansson McNamee

Deltagare i referensgrupp ’Miljöpåverkan från brand i byggnad’

BIV har erbjudits att utse en representant till referensgruppen för Brandforskprojektet ”Miljöpåverkan från brand i byggnad”. Arbetet i projektet handlar om att undersöka vilken påverkan på den yttre miljön som olika strategier för bekämpning medför då en brand uppstår i byggnad. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Håkan Frantzich, hakan.frantzich [at] brand.lth.se senast tisdagen den 29 maj.

 

Projektet sammanfattas som ”Lokala och nationella myndigheter är ansvariga för att förhindra eller begränsa skador för människor, egendom och miljö enligt LSO. När vårt samhälle förändras genom begränsade resurser, måste dessa organisationer överväga vilka strategier som är mest effektiva samtidigt som de negativa konsekvenserna på människor, egendom och miljö tas i beaktande. När det gäller brand i byggnad är det särskilt svårt att uppskatta hur olika beslut kommer att påverka hållbarheten och miljön. Det främsta målet med det föreslagna projekt är att vidareutveckla ett verktyg som skapades för bränder i varuhus eller lagerlokaler för National Fire Protection Association (NFPA) och tillämpa den på andra typer av byggnadsbränder. Den föreslagna utvidgningen av verktyget kommer att ge användaren relevant information om risker för miljön som härrör från olika byggnadsbränder. Exempelvis, när är det bäst att låta byggnaden brinna upp?, eller, vilka är de miljömässiga effekterna av ett sprinklersystem?”

 

Att vara deltagare i referensgruppen innebär att du är med på möten (ca 2-3 totalt) och bidrar med eget kunnande och återkopplar till medlemmarna efteråt. Hör av dig till Håkan om du vill ha ytterligare info om projektinnehållet. BIV täcker upp för resekostnader i samband med referensgruppmöten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.

 

Hälsn

Håkan Frantzich

 

BIV-dagarna 2018

Den 2-3 maj genomfördes BIV-dagarna 2018 i Linköping. Huvudtemat för konferensen var ”Framtidens brandskydd, framtidens ingenjörsvetenskap” vilket inkluderade ett brett spektrum av föredrag. Konferensen inleddes med en framtidsspaning från NFPA där nya spännande sätt att samla in och använda data presenterades. Därefter blickade vi framåt på den kommande Brandforsksatsningen på en forskarskola för räddningstjänsten, risker med ny teknik i fordon samt utmaningar kring insatser i höga byggnader. En framtidsvision målades även upp med hjälp av BIM och ett växande Boverk kryddat med en dos framåtblickande standardisering. I framtiden är det också viktigt med god samordning mellan tekniska system och ett robust samhällsbygge som tål antagonistiska handlingar.

Tre professorer tog oss sedan med på en resa från det mer övergripande forskningsperspektivet, in i tunnlar med nya intressanta explosions- och brandrisker samt ned till detaljerna kring hur genialt det är att använda syrekalorimetri vid brandeffektmätning (så pass snillrikt att man fått brandvärldens Nobelpris för utvecklingen av detta!). Resultaten från BIVs egen CFD Round Robin visades också vilket ger oss ett nyttigt perspektiv. Konferensen avslutades därefter med en trio föredrag kring hållbar utveckling med början i ett mer övergripande perspektiv ned till vad vi kan göra här samt hur vi ska gå vidare.

Det var hela konferensens innehåll sammanfattat i 200 ord. Tack till alla inblandade som hållit föredrag, organiserat och deltagit i eventet. Jag tycker det blev riktigt bra!

 

Mvh,

Robert Jansson McNamee, ny ordförande i BIV

Referensgrupp till Brandforskprojektet ’Bostadsbränder och äldre personer’

BIV har erbjudits att utse en representant till referensgruppen för Brandforskprojektet ”Bostadsbränder och äldre personer – tvärvetenskapliga framgångsfaktorer för reducering av döda och svårt skadade”. Arbetet i projektet handlar om att undersöka vad som kännetecknar framgång i samband med bränder hos äldre personer. I projektets syfte kan man läsa följande ”…att undersöka och analysera framgångsfaktorer som inneburit att bostadsbränder bland äldre inte lett till allvarligare skada eller död. Då syftet är att kunna avgöra vilka faktorer som kan vara tillämpbara i samhället för att minska antalet döda och allvarligt skadade i bostadsbränder, är projektet uppdelat enligt olika samhällsnivåer.”

 

Att vara deltagare i referensgruppen innebär att du är med på möten (ca 2-3 totalt) och bidrar med eget kunnande och återkopplar till medlemmarna efteråt. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Håkan Frantzich, hakan.frantzich [at] brand.lth.se senast tisdagen den 24 april. Håkan kan även ge ytterligare info om projektinnehållet. BIV täcker upp för resekostnader i samband med referensgruppmöten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.

 

Hälsn

Håkan Frantzich

Sen anmälan till BIV-dagarna!

Efter frågor om sen anmälan till BIV-dagarna så har vi valt att lämna anmälningsformuläret öppet till och med torsdag denna vecka.  

Om du är en av dem som missat att anmäla sig till BIV-dagarna, passa då på innan torsdagen är över. Anmälan hittar du här: www.sfpe-biv.se/konferens/anmalan

 

Hälsningar / Programgruppen

Sista anmälningsdagen till BIV-dagarna!

Idag är den sista anmälningsdagen till BIV-Dagarna 2018!

Årets konferens har fokus på framtidens brandskydd och innehåller blocken:

 • framtidens samhälle
 • framtidens byggprojektering
 • hållbarhet
 • forskning
 • framtidens räddningstjänst

Deltagaravgiften för medlemmar i Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) är 2900kr och för övriga 3300kr.

Anmäl er på: http://www.sfpe-biv.se/konferens/anmalan

Vi ses i Linköping / Programgruppen

BIV-Dagarna 2018

På måndag (den 9e april) är det den sista anmälningsdagen för BIV-dagarna 2018!

Passa på att anmäla er och ta del av ett spännande program. Årets konferens har fokus på framtidens brandskydd och innehåller blocken:

●framtidens samhälle
●framtidens byggprojektering
●hållbarhet
●forskning
●framtidens räddningstjänst

Deltagaravgiften för medlemmar i Föreningen för Brandteknisk ingenjörsvetenskap
(BIV) är 2900kr och för övriga 3300kr.
Anmäl er på denna länk: anmälan eller på www.sfpe-biv.se under fliken ”BIV-dagarna”.

 

Remiss: Boverkets förslag till ändring av Boverkets byggregler-BBR 26

Här kommer en remiss som avser en del mindre ändringar i BBR, bla avsnitt 5. Jag tror inte att ändringarna i avsnitt 9 (energi) har påverkan på brandskyddet så jag har inte med den ändringsföreskriften.

I stort är det följande ändringar som föreslås: 

 • Ny benämning på brandklass dörrar (Sm blir S200).
 • Hänvisning till senaste utgåvan av SBF (110:8) och fler avsnitt gällande brandlarm.
 • Hänvisning till tekniska riktlinjer för signalkaraktär utrymningslarm pga att aktuell svensk standard har upphört att gälla.
 • Accepterar 20 m oklassad el-kabel istället för 5 m för inkommande kabel i byggnad.

Synpunkter lämnnas i bifogad svarsfil till henrik.braatz@scania.com senast 2018-04-16

 

 

 

Remiss: Boverkets förslag till ändring av konstruktionsregler-EKS 11

Boverket har lagt ett förslag till ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), och tillhörande konsekvensutredning. BIV har för avsikt att lämna svar på remissen och vi inom remissgruppen tar därför gärna emot dina synpunkter.

 De huvudsakliga ändringarna gällande brand är;

 • Regler om brandskydd av Br0-byggnader har lagts till i EKS.
 • Förändringar kring hur explosionslast ska hanteras i Tr1- och Tr2-trapphus som utgör enda utrymningsväg.
 • Diverse förtydliganden av sake som ofta missuppfattas och redaktionella ändringar.
 • Brandpåverkan på balkonger mm som påverkas av utvändig brand.

Förslag till föreskrift samt konsekvensutredning bifogas.  

Synpunkter lämnas i bifogad svarsfil till henrik.braatz@scania.com senast 2018-04-12.

Ny styrelse vald på årsmötet

Ordförande: Robert Jansson McNamee

V. Ordförande: Martin Nilsson

Sekreterare: Lars Strömdahl

Kassör: Anders Jönsson

Styrelseledarmöter: Håkan Frantzich, Lisa Björk, Caroline Cronsioe, Samuel Larsson

Avgående ordförande: Emma Nordwall

Adjungerad studentrepresentant: Kim Genberg

 

Vi välkomnar den nya och delvis gamla styrelsen och jag tackar för mig som ordförande under dessa 2 år. Tack!