BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Rapport från Boverkets referensgrupp Brandskydd

Mötet hölls 2018-02-08 och behandlade kommittén för modernare byggreglers arbete och den första delrapporteringen om standarder. Därutöver diskuterades bland annat slutrapporten ”En mer förutsägbar byggprocess” i regeringsuppdraget om så kallade seriebyggda hus och inriktning för nya vägledningssidor om brandskydd på PBL kunskapsbank. BIVs representant Johan Lundin deltog som vanligt på mötet. Minnesanteckningar för den intresserade kan läsas här:

https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/referensgrupp-brandskydd/?tab=fordjupning 

Lokalgruppsträff Sthlm

INBJUDAN TILL BIV-MÖTE 22 MARS 2018 – i anslutning till årsmötet

TEMA: Fysiska skydd mot antagonistiska hot
 

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Stockholm.

Denna gång bjuder BIV in till ett möte på temat Fysiska skydd mot antagonistiska hot. Temat är högaktuellt efter händelserna vid Drottninggatan och flera offentliga och privata aktörer arbetar förnärvarande aktivt på områden. Ta chansen och kom och lyssna till:

Staffan Bengtsson, Brandskyddslaget
Berättar om erfarenheter och lärdomar från en nyligen anordnad WS på temat

Storstockholms brandförsvar
Berättar om insatsen vid Drottninggatan och deras övriga arbete på området

Karolina Keyzer, OKK+, Arkitekt och fd Stockholms stadsarkitekt
Berättar bl.a. om återuppbyggnaden/anpassningen av centrala Oslo efter Breivik

Plats:                
Hammarby Allé 47 i Stockholm.

Tid:

Lokalgrupp                                               kl 16:00-17:00

Årsmöte                                                   kl 17:30

Anmälan ska ske senast tisdagen 16 Mars till Lars Strömdahl på Lars.stromdahl@gmail.com.

Vid frågor kontakta Lars Strömdahl på 072-628 62 42

Varmt välkommen önskar

Caroline Bernelius Cronsioe, Staffan Bengtson, Henrik Karlsson, Lars Strömdahl

Resultatseminarium BIV:s Round Robinstudie CFD

För att höja kvalitén och trovärdigheten inom ingenjörsområdet brandberäkningar har föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) organiserat en Round Robinstudie inom CFD området. En Round Robinstudie inom beräkningsområdet är en studie där man jämför vad olika deltagare kommer fram till givet identiska instruktioner.

Två olika beräkningsscenarier har skickats ut till 14 frivilliga deltagare vilka under den inledande delen av året har utfört beräkningarna. Vid resultatseminariet den 19 april kommer en preliminär rapport att presenteras och diskuteras. Här har ni alltså chansen att var med och påverka, ta den! Resultaten och slutsatserna kommer sedan att presenteras vid BIV-dagarna i Linköping 2-3 maj.

Tid: 19 april kl. 10:00-12:00

Plats: sal: V:Brand, v-huset, LTH, Lund

Anmälan: Senast 12 april till robert.mcnamee@brandskyddslaget.se

 

Årsmöte BIV 2017/2018 – Kallelse

Hej BIV-medlem,

 

Som medlem i BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, kallas du härmed till det ordinarie årsmötet för 2017/2018 (Se inbjudan i bifogade filer). Årsmötet är din främsta och mest konkreta chans som medlem att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse under kommande verksamhetsår. Vi uppmanar naturligtvis dig att utnyttja den möjligheten!

 

I år arrangeras BIV:s årsmöte i samband med lokalgrupp Stockholms lokalgruppsmöte (22 mars) i Bengt Dahlgrens lokaler i Stockholm på Hammarby Allé 47. Temat på lokalgruppsmötet är Fysiska skydd mot antagonistiska handlingar. Mer information kommer från lokalgruppen längre fram, men om du är intresserad av att delta även på lokalgruppsmötet gör du klokt i att boka upp detta i din kalender från kl. 16. Årsmötet inleds direkt efter lokalgruppsmötet, kl 17.30. Under årsmötet bjuder BIV på kaffe och fika. Ingen föranmälan krävs.

 

Varmt välkommen!

 

Komplettering av arbetsgruppen för PFS-tillämpningsstöd

Sen senaste gången vi publicerade nyheten om den formerade gruppen för tillämpningsstödet för PFS/fläktar i drift, har det hänt två saker:

  1. Styrelse har tillsammans med Cedrik (samordnare för arbetsgruppen) beslutat att komplettera arbetsgruppen med Sanna Eriksson från Brandskyddslaget. På grund av en intern hanteringsmiss vid framtagandet av arbetsgruppen missades en ansökan vid beslutsprocessen. Vi eventuella frågor hör av er till Emma Nordwall.
  2. Styrelsen har också i dialog med Cedrik beslutat att tillföra gruppen en referensgrupp, precis som det senaste tillämpningsstödet hade. Ett utmärkt sätt att få in så mycket kompetens som möjligt i arbetet och förankra stödet i branschen samtidigt. Vilka som kommer att delta i referensgruppen återkommer vi med.

Remiss – prINSTA – TS 951 & -952

Hej medlemmar!

BIV har för avsikt att lämna ett remissvar på remisser enligt nedan. Synpunkter mailas tacksamt till henrik.braatz@scania.com . För att hinna sammanställa behöver vi era svar senast 2018-02-18.

Remisserna hämtas ut efter man skapat ett konto på SIS och hittas i länkar enligt nedan:

– SS-INSTA 951 Fire safety engineering – Probabilistic methods for verifying fire safety design in buildings. 

https://lnkd.in/e_8yzE4

– SS-INSTA 952 Fire safety engineering – Review and control in the building process.

https://lnkd.in/ewpNue7

De tekniska specifikationerna är utvecklade inom det nordiska samarbetsprojektet ”Fire Safety Engineering for Sustainable and Innovative Building Solutions”. Projektet har finansierats av Nordic Innovation, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET, SBUF och deltagarna själva.

Remisserna går ut i respektive nordiskt land och inkomna kommentarer kommer att hanteras i en gemensam nordisk arbetsgrupp innan specifikationerna kan fastställas.”

Tackar på förhand!

Med vänliga hälsningar

/BIV

 

SFPEs forskningsagenda

SFPE presenterade i höstas sina tankar kring framtidens forskningsbehov. Detta presenterades i form av en ’SFPE Roadmap for research needs’. Föreningen har frågat professionen om vilka områden där det finns ett tydligt behov av ny eller förbättrad kunskap. Resultatet av arbetet presenteras i en matris som på ena axeln har nio olika ämnesområden och på andra axeln fyra typer av forskningsinsatser man tänker sig. Bland ämnena finns Human Behavior, Fire Service, Wildland fires och Fire Dynamics och de fyra forskningstyperna är Data, Innovative Technology/Materials, Design Tools och Risk/Probabilistic Approaches. För varje cell i matrisen finns föreslagna forskningsämnen där vissa anges vara viktigare än andra. Tanken är att SFPE ska påverka forskningsorganisationer och kommunicera matrisen inom professionen. Matrisen ska vara ett levande dokument och kontinuerligt uppdateras. Hela matrisen är publicerad på www.sfpe.org/roadmap och finns även beskriven i senaste utgåvan av Fire Protection Engineering.

Verksamhetsplan 2018

Nu är verksamhetsplanen för BIV:s verksamhet under 2018 klar!

Verksamheten under året utgår i huvudsak från de prioriterade aktiviteterna som finns i föreningens strategiska plan. Se alla detaljer i bifogat dokument.

Eftersom detta år är unikt, med avseende på att den gamla styrelsen planerar för en ny styrelses arbete, kommer en del namn att vara okända i verksamhetsplanen i nuläget. De namn som anges är inte heller beslutade om och väljer årsmötet att anta andra styrelseledamöter i styrelsen kommer även dessa namn att ändras. Verksamhetsplanen kan även komma att revideras något med avseende på att en ny styrelse tillträder efter årsmötet, men ambitionen är att verksamhetsplanen ska följas enligt beskrivningen i dokumentet.

Om ni har frågor om årets verksamhet är det bara att höra av sig till någon i styrelsen.

Trevlig läsning!

BIVs representation på 12th SFPE konferensen på Hawaii

12th International Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design (SFPE konferensen) kommer att vara på Honolulu, 25-27 April, 2018. Om du inte har anmält dig ännu, så finns det platser kvar, early bird rabatten slutar 16 mars. Anmälan Från början hade BIV en case-study grupp att skicka även till denna SFPE konferens men på grund av kraftiga förseningar med besked av programkommittén så tvingades gruppen ställa in sin medverkan. Det gör oss därför extra glada att höra att en av våra medlemmar (Robert Jönsson) ska hålla ett föredrag med abstractet Performance-Based Design of Fire Safety in High Rise CLT Buildings. Om ni vet någon annan som ska föreläsa av våra medlemmar får ni gärna höra av er till styrelsen.

Påminnelse: Nominera till BIV-stipendiet

En liten påminnelse att nominera. Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av BIV-stipendiet. Stipendiat kan till exempel ha utfört: insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet, bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten, bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet eller framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering. Stipendiet delas ut på årsmötet 22 mars. Skicka din nominering inklusive motivering till Håkan Frantzich senast 28 februari (mailadressen ser du i nedan : Läs mer)

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV

Nils Olsson (Bengt Dahlgren Brand&Risk), Tomas Rantatalo (Fire Safety Design), Håkan Frantzich (LTH)

(mer …)