BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss- SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst

Regeringen har tillsatt en utredare för att se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Utredarens förslag till ändringar i lagstiftningen är redovisade i SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst.

Kommunal räddningstjänst bedriver olycksförebyggande verksamhet och genomför räddningsinsatser för att minska skador till följd av bränder och andra olyckor. Dessutom verkar kommunal räddningstjänst tillsammans med andra aktörer för ökad säkerhet och trygghet. I framtiden kan olyckorna bli större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat och ett mer sårbart samhälle. Enskilda olyckor kan få omfattande konsekvenser för samhället i stort. Exempelvis har kostnaderna för skogsbranden i Västmanland år 2014 uppskattats till nästan en miljard kronor.

Utredningen lämnar förslag för en effektivare kommunal räddningstjänst som skapar bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Om ni vill lämna synpunkter på utredningen och dess förslag kan ni göra det via BIVs remissvar. Skicka i så fall in ditt svar till henrik.braatz@scania.com senast 2018-10-08. Använd bifogat svarsformulär. Frågor besvaras inte i remissen, så tänk på att skriva konkreta förslag till ändringar eller synpunkter på utredningens bedömningar.