BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Lokalgruppsträffar hösten 2018 – save the date

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara?

I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

Mötesdatum

  • Lokalgrupp Göteborg: 10 oktober
  • Lokalgrupp Stockholm: 4 oktober
  • Lokalgrupp Syd: (ej fastställt än)
  • Lokalgrupp Östergötland (Norrköping): 9 oktober

Mer information om tid och plats för de olika lokalgruppsträffarna kommer närmare mötesdatumet.

Se bifogad .pdf för ytterligare information.

Väl mött!

/Lokalgrupperna & styrelsen