BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Rapport från enkätundersökningen om dagens och framtidens BBR

I höstas ombads ni medlemmar om att besvara en enkät om BBR, om dagens och framtidens regelverk inom brandområdet. Detta i syfte att utveckla dagens byggregler.  Resultaten presenterades delvis under konferensen Brandskydd 2016. Denna enkät har nu tillsammans med en gallup som gjordes på konferensen Brandskydd 2016  landat i en färdig rapport.

Som tack för deltagandet i enkäten, bifogas rapporten nedan, från Brandskyddslaget AB, för den intresserade.

 

Vill du vara BIV:s representant på Brandskyddsföreningens workshop om hållbart byggande och brandsäkerhet?

Brandskyddsföreningen bjuder in till en workshop där det diskuteras om hur hållbara byggnader och brandsäkerhet hänger ihop. Workshopen inleds med en föreläsning om hållbar utveckling och samhällsbyggnad.

På workshopen ställs frågorna:

 • Vilka hållbarhetsfaktorer berörs av brandsäkerheten och hur?
 • Vilka brandskyddsfaktorer berörs av utformningen av en hållbar byggnad och hur?
 • Vilka val vid dimensionering av brandskyddet påverkar byggnadens sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet?

När: Fredag 7 april, klockan 8.30–12.00

Om du är intresserad kolla under Läs mer och i bifogad fil.

(mer…)

Bli del av programgruppen för nästa Europeiska SFPE konferens

Den andra Europeiska Konferensen för Fire Safety Engineering kommer att vara i Rotterdam, Nederländerna 5-9 February, 2018. Konferensen hålls av SFPE med hjälp av SFPE European Chapters Coordination Group (ECCG). Det svenska chaptert har nu fått möjlighet att delta med en deltagare i programgruppen till konferensen och vi söker nu därför dig som är intresserad av det. Är det du? Se vidare instruktioner i Läs mer.

(mer…)

Remiss Anvisningar besiktning brandskyddsanläggningar SBF 141

Hej!

Här kommer en remiss ang revidering av SBF 141.

Förslaget till anvisningarna SBF 141 har genomgått en övergripande revidering avseende checklistorna för leverans- och revisionsbesiktning för samtliga verksamhetsområden. Jag har inte läst igenom den men uppfattar att en stor ändring är att man öppnar upp för besiktning av fler typer av anläggningar än tidigare för att anpassa till ny teknik som finns på marknaden.

Som vanligt är det följande kriterier som gäller för svaren:

 • det ska framgår vilket eller vilka förslag kommentaren gäller eller om det är en generell synpunkt
 • det ska för varje kommentar anges motiv till kommentaren och att det finns ett förslag till ändring
 • Kommentarer som lämnas i form av frågor kommer normalt inte beaktas

Använd den bifogade kommentarsblanketten och svar till Henrik Braatz senast 2017-03-12.

 

Henrik Braatz

henrik.braatz@scania.com

Verksamhetsplan 2017

Nu är verksamhetsplanen för BIV:s verksamhet under 2017 klar!

Verksamheten under året utgår i huvudsak från de prioriterade aktiviteterna som finns i föreningens strategiska plan, men även utifrån en ambition om att arbeta om vår auktorisering under året. Se alla detaljer i bifogat document.

Om ni har frågor om årets verksamhet är det bara att höra av sig till någon i styrelsen.

Trevlig läsning!

 

 

Remissvar: Näringsdepartementets remiss om Återbostadisering

Hej medlemmar!

BIV har lämnat ett remissvar rörande näringsdepartementets PM kring förslag på ändringar i PBF.

Remissen i sig självt kan hittas i föregående inlägg och svaret hittar ni bifogat nedan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Remiss : Näringsdepartementets remiss om Återbostadisering

Hej medlemmar!

Här kommer en remiss som BIV har för avsikt att lämna ett svar på. PM:en rör återbostadisering och beskrivs enligt nedan:

”I denna promemoria, som har utarbetats av en arbetsgrupp inom Näringsdepartementet, föreslås en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen som innebär att utformnings- och egenskapskraven på bostäder som tillkommer genom ändrad användning av utrymmen i flerbostadshus ska ställas med utgångspunkt i utformningen och egenskaperna hos befintliga bostäder i huset. Nybyggnadsreglerna ska därmed inte tillämpas vid byggnadsnämndens prövning av dessa ärenden. Förslaget utgör svaret på ett uppdrag att utarbeta författningsförslag som underlättar s.k. återbostadisering.”

BIV är tacksamma för eventuella synpunkter som våra medlemmar har och parallellt jobbar våran remissgrupp med att titta på denna. Tyvärr är tiden relativt knapp och svar önskas senast måndag 2017-01-30. Svar skickas via e-post till henrik.braatz@scania.com .

Observera att det finns en särskild svarsrutin som också bifogas nedan.

Stort tack på förhand!

Hälsningar 

Styrelsen BIV

Michael Strömgren nominerad till ordförandeskapet i SFPEs huvudstyrelse

Nu är kandidaterna för SFPEs kommande huvudstyrelse (USA) 2017 presenterade av valberedningen. Glädjande är en av det svenska chapterts medlemmar och tidigare styrelsemedlem nominerad till inte mindre än ordförandeskapet. 

SFPEs medlemmar har fått utskickat följande kandidater för 2017 års Board of Directors:

President-Elect (One to be elected)  Jim Begley, PE, FSFPE, LEED AP (USA)  J.C. Harrington, PE, FSFPE (USA)  Michael Strömgren (SWEDEN)

Secretary-Treasurer (One to be elected) Jack Poole, PE, FSFPE (USA)

Board of Directors  (Three to be elected) Justin B. Biller, PE, CFPS, CLSS-HCFM (USA) John Campbell, PE, P.Eng., CFPS, FIFireE (USA) Wan Ki Chow, FSFPE (CHINA) Amanda Kimball, PE (USA)> Alfred “Fred” Leber, CET, FSFPE (CANADA) Armelle Muller (FRANCE) Thomas Price, Jr., CFPS, COHC (USA) Kirk Rosenhan, PE, CEng, FIFireE (USA) Bernie Till, FSFPE (USA) Allyn Vaughn, PE, FSFPE, LEED AP (USA)

Såhär står det vidare om valprocessen:

(mer…)

Konferens 2013

Praktisk tillämpning av BBR 19

Med anledning av de nya brandskyddsreglerna i BBR 19, och förändringarna i den nya Plan- och bygglagstiftningen, välkomnas härmed branschen till en konferens på temat praktisk tillämpning av BBR 19! En konferens som till stor del utgörs av den kunskap och kloka tankar som ryms inom föreningen och som utgörs av dess medlemmar.

På konferensen kommer bland annat BIV:s tillämpningsgrupper att presentera sina arbeten inom Br0, CFD och Kontrollplaner, och konferensens deltagare kommer att ges möjlighet att diskutera dessa. Dessutom kommer BIV:s lokalgrupper att dela med sig av resultatet från vårens lokalgruppträffar, där knivigheter i BBR 19 stötts och blötts.

Vi har även det stora nöjet att kunna presentera följande föredragshållare:

 • Dr. Vyto Babrauskas, Fire Science & Technology Inc.
 • Anders Johansson, Boverket
 • Patrik Perbeck, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Dr. Morten Vallkvist, NIRAS Safety
 • Claus Schmidt, COWI Fire
 • Fredrik Nystedt, Wuz Risk Consultancy AB
 • Daniel Rosberg, WSP Brand & Risk
 • Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB
 • Mattias Delin, DeBrand Sverige AB
 • Malin Vester, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB
 • Linus Lexell/Johanna Björnfot, Storstockholms brandförsvar
 • David Tonegran, Tyréns AB

Mer information om programmet finns i den officiella inbjudan.

Var, när, hur?

Konferensen äger rum den 30-31 maj på Radisson Blu Arlandia Hotell, Kabinvägen 3 i Stockholm. På kvällen den 30:e maj arrangeras en gemensam middag på hotellet med start kl. 19.00. Middag och dryckespaket ingår i konferensavgiften.

Boende?

Radisson Blu Arlandia erbjuder möjlighet till rabatterad övernattning i samband med konferensen för 1 690 kr per natt, inklusive frukost och moms. Detta bokas på hotellets hemsida senast den 5:e maj: http://www.radissonblu.se/arlandiahotell-arlanda/, med följande rabattkod: BIV13

Konferensavgift

Deltagaravgiften är 4 500 kronor för BIV-medlemmar och 4 900 kronor för ickemedlemmar (medlemskap kostar 300 kronor och kan tecknas här). Vid anmälan via föreningens formulär på Internet genereras en särskild faktura som också används som kvitto. Middag och dryckespaket ingår i konferensavgiften!

Observera att antalet platser är begränsat och att tiden för betalning av avgiften kommer att räknas om det blir för många anmälningar. Först till kvarn således. Sista anmälningsdag är 28 april.

Anmälan

Anmälan är nu stängd! Efteranmälan kan göras till karl.fridolf@brand.lth.se, men plats kan inte garanteras utan ges i mån av plats och i samråd med vår konferensvärd.

Anmälan till BIV konferens 2013

Anmälan är nu stängd! Efteranmälan kan göras till karl.fridolf@brand.lth.se, men plats kan inte garanteras utan ges i mån av plats och i samråd med vår konferensvärd.