BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Inbjudan BIV-lokalgruppsträff Göteborg, 10 oktober 2018

Modernare byggregler

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i Göteborg. I höst är målet att alla lokalgrupper i Sverige ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, dess kontrollsystem m.m. Avsikten med mötet är att diskutera området för att sedan återkoppla till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra? Här erbjuds en möjlighet!

En arbetsgrupp bestående av ovan nämnda organisationer har tidigare tagit fram nedanstående frågeställningar och påståenden som grund för träffens diskussion:
• Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
• Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
• Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
• Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
• Byggnaders brandskydd försämras över tid
• Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
• Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna

Mer bakgrund till respektive frågeställning kan ses i bifogad rapport. Gå gärna igenom detta dokument innan träffen för att få ut mer av den tid vi avsätter. Andra frågor kan såklart vara mer relevanta, vilket i så fall avhandlar vid träffen.

Träffen hålls den 10 oktober hos Bengt Dahlgrens på Krokslätts Fabriker 52 i Mölndal. För er som kommer med bil så finns parkering bäst i närbeläget parkeringshus. Spårvagn 2 och 4 stannar även strax utanför.

Träffen börjar klockan 15.00 med inledande fika och vi räknar med att vara klara kring 17.00 varpå möjlighet finns till samkväm och samverkan på, mer eller mindre, närliggande etablissemang.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta.

Anmälan ska ske senast 5 oktober till Henrik Rosenqvist, FAST, via e-post henrik@fasteng.se . Vid frågor kontakta Henrik på 076-006 96 56. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Joel Wikström (FSD), Mattias Arnqvist (FSD), Henrik Rosenqvist (FAST Engineering), Malin Vester (Bengt Dahlgren), Dan Jernberg (WSP)