BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Bli del av BIV:s remisshanteringsgrupp

Vi söker nu deltagare till BIV:s remisshanteringsgrupp. Syftet med remisshanteringsgruppen är att lämna BIV:s svar på remisser från olika instanser som påverkar brandskyddet i samhället med målet att verka för föreningens syfte. 

 

Deltagandet innebär att, tillsammans med övriga deltagare, granska inkomna remisser och lämna synpunkter å BIV:s vägnar. Förväntat nedlagt arbete är cirka fyra timmar i månaden.

 

Om du är intresserad eller har frågor, kontakta Lisa Björk senast 26 oktober på lisa.bjork@brandskyddsforeningen.se