BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss SBF 504-1 Installation av våt trycksatt stigarledning

SBF har tagit fram ett förslag till regelverk för installation av våt trycksatt stigarledning. Regelverket beskriver hur man kan utforma stigarledningar som är krav i BBR (sedan BBR19) för byggnader med mer än 40 meters höjd. Om du vill påverka den slutgiltiga utformningen av regelverket kan du bidra till BIVs remissvar. Svar till henrik.braatz@scania.com, senast 2018-10-24.

Lämna helst svar i bifogat svarsformulär.