BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Lokalgruppsträff Sthlm

INBJUDAN TILL BIV-MÖTE 22 MARS 2018 – i anslutning till årsmötet

TEMA: Fysiska skydd mot antagonistiska hot
 

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Stockholm.

Denna gång bjuder BIV in till ett möte på temat Fysiska skydd mot antagonistiska hot. Temat är högaktuellt efter händelserna vid Drottninggatan och flera offentliga och privata aktörer arbetar förnärvarande aktivt på områden. Ta chansen och kom och lyssna till:

Staffan Bengtsson, Brandskyddslaget
Berättar om erfarenheter och lärdomar från en nyligen anordnad WS på temat

Storstockholms brandförsvar
Berättar om insatsen vid Drottninggatan och deras övriga arbete på området

Karolina Keyzer, OKK+, Arkitekt och fd Stockholms stadsarkitekt
Berättar bl.a. om återuppbyggnaden/anpassningen av centrala Oslo efter Breivik

Plats:                
Hammarby Allé 47 i Stockholm.

Tid:

Lokalgrupp                                               kl 16:00-17:00

Årsmöte                                                   kl 17:30

Anmälan ska ske senast tisdagen 16 Mars till Lars Strömdahl på Lars.stromdahl@gmail.com.

Vid frågor kontakta Lars Strömdahl på 072-628 62 42

Varmt välkommen önskar

Caroline Bernelius Cronsioe, Staffan Bengtson, Henrik Karlsson, Lars Strömdahl