BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss: Boverkets förslag till ändring av Boverkets byggregler-BBR 26

Här kommer en remiss som avser en del mindre ändringar i BBR, bla avsnitt 5. Jag tror inte att ändringarna i avsnitt 9 (energi) har påverkan på brandskyddet så jag har inte med den ändringsföreskriften.

I stort är det följande ändringar som föreslås: 

  • Ny benämning på brandklass dörrar (Sm blir S200).
  • Hänvisning till senaste utgåvan av SBF (110:8) och fler avsnitt gällande brandlarm.
  • Hänvisning till tekniska riktlinjer för signalkaraktär utrymningslarm pga att aktuell svensk standard har upphört att gälla.
  • Accepterar 20 m oklassad el-kabel istället för 5 m för inkommande kabel i byggnad.

Synpunkter lämnnas i bifogad svarsfil till henrik.braatz@scania.com senast 2018-04-16