BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Ny styrelse vald på årsmötet

Ordförande: Robert Jansson McNamee

V. Ordförande: Martin Nilsson

Sekreterare: Lars Strömdahl

Kassör: Anders Jönsson

Styrelseledarmöter: Håkan Frantzich, Lisa Björk, Caroline Cronsioe, Samuel Larsson

Avgående ordförande: Emma Nordwall

Adjungerad studentrepresentant: Kim Genberg

 

Vi välkomnar den nya och delvis gamla styrelsen och jag tackar för mig som ordförande under dessa 2 år. Tack!