BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Hur mår våra hus?

Boverket presenterade 2009-09-09 en rikstäckande undersökning av svenska byggnader. Undersökningen har framförallt granskat byggnaders egenskaper inom innemiljö, fukt, energiprestanda men till viss del också status på brandskyddet. På sidan 85 finns information om brandvarnare i det svenska bostadsbeståndet.

Are sprinklers green?

Brandförsök kommer att genomföras i USA för att bedöma vilken skillnad sprinkler kan göra ur ett miljömässigt perspektiv. Detta kan ge viktigt underlag för att avgöra vilken påverkan brandskydd har på miljön. Tidigare forskning inom området är begränsad.