BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Delta i arbetet med ett tillämpningsstöd för PFS-beräkningar, fläktar i drift

Eftersom det finns stora skillnader i hur reglerna tolkas och de val som görs när det gäller indata för beräkningarna i PFS/fläktar i drift får det till följd att de tekniska lösningarna och därmed säkerheten skiljer sig åt i branschen. BIV har under året fått in flera önskemål från er medlemmar om att starta upp ett tillämpningsstöd i ämnet och aktiviteten skrevs därför även in i årets verksamhetsplan. Nu vill därför styrelsen göra detta till verklighet och önskar få in intresseanmälningar för arbetet. Tillämpningsstöden leds av en samordnare och innefattar ca 5-8 personer. Arbetet kommer att genomföras under våren 2018.

Om du är intresserad, läs mer om hur nedan

Ange intresse för att delta i mail till: emma.nordwall@rsnv.se innan den 30 december 2017. Ange även om du önskar vara samordnare för arbetet eller deltagare i gruppen. Vi ser helst ett brett deltagande från olika professioner som brandkonsulter, sprinklerkonsulter, försäkring, räddningstjänst, forskning etc.