BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Are sprinklers green?

Brandförsök kommer att genomföras i USA för att bedöma vilken skillnad sprinkler kan göra ur ett miljömässigt perspektiv. Detta kan ge viktigt underlag för att avgöra vilken påverkan brandskydd har på miljön. Tidigare forskning inom området är begränsad.