BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Vill du vara BIV:s representant på Brandskyddsföreningens workshop om hållbart byggande och brandsäkerhet?

Brandskyddsföreningen bjuder in till en workshop där det diskuteras om hur hållbara byggnader och brandsäkerhet hänger ihop. Workshopen inleds med en föreläsning om hållbar utveckling och samhällsbyggnad.

På workshopen ställs frågorna:

  • Vilka hållbarhetsfaktorer berörs av brandsäkerheten och hur?
  • Vilka brandskyddsfaktorer berörs av utformningen av en hållbar byggnad och hur?
  • Vilka val vid dimensionering av brandskyddet påverkar byggnadens sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet?

När: Fredag 7 april, klockan 8.30–12.00

Om du är intresserad kolla under Läs mer och i bifogad fil.

Föreningen står för resa samt boende (om det är nödvändigt), enligt riktlinjer för representation i föreningens namn. Maila om du är intresserad av att vara BIVs representant till emma.nordwall@rsnv.se innan den 17 mars.