BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Lyckat platsbesök

Fredagen den 10 februari arrangerades ett platsbesök på Doktor Liberius gata 3 med anledning av den brand som inträffade i ett studentboende på samma adress lördagen den fjärde februari. Närvarade gjorde, förutom ett drygt tjugotal BIV-medlemmar, representanter från Räddningstjänsten Storgöteborg, restvärdesledare och representant från fastighetsägarna. Syftet var att återföra erfarenheter från branden till verksamma inom brandskyddssverige, inte minst de konsulter som dagligen ägnar sig åt brandskyddsteknisk dimensionering. De som närvarade fick först en kortare visning av den eldhärjade byggnaden, och bjöds därefter in till en dialogstund i en närliggande lokal som fastighetsägaren hade ordnat. Ett arrangemang som av många av medlemmarna beskrevs som mycket lyckat!

 

 

Trots att besöket annonserades med endast några dagars framförhållning var intresset mycket stort, och på grund av det begränsade personantalet kunde tyvärr inte alla som anmälde sig delta. BIV kommer under verksamhetsåret 2012 att fortsätta arbeta med just erfarenhetsåterföring, och de glada tillrop som hördes i samband med platsbesöket i förra veckan får oss att tro att vi gör något som önskas av våra medlemmar.

 

Utan samverkan med räddningstjänsten är denna typ av platsbesök och återföring naturligtvis inte möjliga för BIV att samordna. Vi vill därför passa på att rikta ett stort tack till Räddningstjänsten Storgöteborg och Chalmersfastigheter som gjorde platsbesöket möjligt, framförallt Henrik Rosenqvist och Martin Lindsten. Samtidigt vill vi uppmuntra räddningstjänster i andra kommuner att ta kontakt med era lokalgrupper, alternativt BIV:s sekreterare, och utnyttja möjligheten till ovärderlig erfarenhetsåterföring.

 

En fördelaktig förutsättning för att kunna delta i den här typen av arrangemang som samordnas av BIV är medlemskap i föreningen. Som medlem i föreningen får du tillgång till BIV:s arrangemang utan kostnad och missar ingen information om dessa tillfällen. Vill du inte missa framtida platsbesök rekommenderar vi därför dig att redan nu bli medlem i föreningen. Medlemskapet kostar inte mer än 300 kronor och betalas i många fall av din arbetsgivare.