BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss Anvisningar besiktning brandskyddsanläggningar SBF 141

Hej!

Här kommer en remiss ang revidering av SBF 141.

Förslaget till anvisningarna SBF 141 har genomgått en övergripande revidering avseende checklistorna för leverans- och revisionsbesiktning för samtliga verksamhetsområden. Jag har inte läst igenom den men uppfattar att en stor ändring är att man öppnar upp för besiktning av fler typer av anläggningar än tidigare för att anpassa till ny teknik som finns på marknaden.

Som vanligt är det följande kriterier som gäller för svaren:

  • det ska framgår vilket eller vilka förslag kommentaren gäller eller om det är en generell synpunkt
  • det ska för varje kommentar anges motiv till kommentaren och att det finns ett förslag till ändring
  • Kommentarer som lämnas i form av frågor kommer normalt inte beaktas

Använd den bifogade kommentarsblanketten och svar till Henrik Braatz senast 2017-03-12.

 

Henrik Braatz

henrik.braatz@scania.com