BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remissvar: Näringsdepartementets remiss om Återbostadisering

Hej medlemmar!

BIV har lämnat ett remissvar rörande näringsdepartementets PM kring förslag på ändringar i PBF.

Remissen i sig självt kan hittas i föregående inlägg och svaret hittar ni bifogat nedan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen