BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Lokalgruppsträff Göteborg 2017-11-23

Hej medlemmar!

Nu är det dags för en ny lokalgruppsträff i Göteborg.

Denna gång kommer vi att diskutera brandskydd i Br1-byggnader av trä.  Sverige har haft en lång tradition med byggnationer av trä. Brandskyddsreglerna har dock tidigare satt strikta begränsningar för detta i högre och mer komplexa byggnader. Funktionsbaserade byggregler samt framdrift inom bygg- och fastighetsbranschen gör att vi nu ser en trend av byggnader som nästan uteslutande uppförs av trä – inte minst i form av så kallade modulbyggnader. Detta är dock inte helt oproblematiskt ur brandskyddssynpunkt och branschen delas av förespråkare och motståndare. För att diskutera detta har BIV bjudit in olika kunniga inom området för att tillsammans bli klokare!

Se bifogad inbjudan för mer information!

Rättelse 2017-11-02 – Birgit Östman representerar inte RISE utan representerar nu Linnéuniversitet. Birgit har däremot tidigare arbetat på SP – som numera bytt namn till RISE. Inbjudan är uppdaterad med denna information och kan ses nedan.

Väl mött!

Lokalgruppen Göteborg