BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Ny chaptermodell för BIV i SFPE

Under hösten lanserade SFPE HQ styrelse, eller snarare en kommitté, ett färdigt resultat kring nya chaptermodeller. Istället för en enhetlig chaptermodell lanserade man nu tre olika chaptermodeller: Incorporated Chapter, Chapter networking och Affiliate chapter. För BIV fanns det inget annat alternativ än att bli ett affiliate chapter och de krav som ställs på föreningen (och möjligheter som ges) stämmer mycket väl överens med de önskemål vi hade till HQ i dialogen efter vår utvärdering, se info i bifogad fil nedan. Styrelsen känner sig lyssnade på och skrev därför på överenskommelsen i december månad, se överenskommelsen i bifogad fil nedan. Vid förfrågan till HQ styrelsen framkom det att beslutet om att ansluta BIV som affiliate chapter inte var ett beslut som behöver avgöras på årsmötet eftersom överenskommelsen inte strider mot våra nuvarande stadgar. I grunden kommer det svenska chapterts medlemmar inte att uppleva några förändringar med avseende på ny chaptermodell, men styrelsen kommer att få något mer förenklade rutiner och krav.