BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Ny BIV-representant till Boverkets referensgrupp för brandskydd sökes!

Vill du representera BIV i Boverkets referensgrupp brandskydd? Skicka då in en A4-sida, senast 10 december, där du beskriver din bakgrund samt varför du kan bli en bra representant. BIV:s styrelse beslutar sedan vem som får uppdraget. Som representant representerar du BIV vid referensgruppens möten en till två gånger om året och rapporterar direkt till BIV genom styrelsen. En allmän beskrivning av arbetet i referensgruppen samt minnesanteckningar från tidigare möten finns att hitta genom länken nedan.

 

https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/referensgrupp-brandskydd/

 

Ansökningar skickas till robert.mcnamee@brandskyddslaget.se

 

Mvh,

Styrelsen

Test

Bli BIV:s representant i Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp

Vi söker nu en representant för BIV till Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp.

Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp består av representanter från marknaden; leverantörer, besiktningsmän, brandkonsulter m.fl. Gruppen arbetar med utveckling av regelverket för brandlarm (SBF 110) genom att följa den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen.

Gruppen träffas tre gånger per år (heldagar). Under träffarna sker diskussioner inom gruppen och workshops eller seminarier om specifika ämnen. Gruppen tar även fram projektuppdrag  inom områden där analys eller fördjupning behövs för att kunna utveckla framtidens regelverk.

Deltagande innebär att du bidrar med egen kunskap och erfarenhet, samtidigt som du främjar BIV:s syften.

Om du är intresserad eller har frågor, kontakta Lisa Björk senast 1 november på lisa.bjork@brandskyddsforeningen.se

Remiss SBF 504-1 Installation av våt trycksatt stigarledning

SBF har tagit fram ett förslag till regelverk för installation av våt trycksatt stigarledning. Regelverket beskriver hur man kan utforma stigarledningar som är krav i BBR (sedan BBR19) för byggnader med mer än 40 meters höjd. Om du vill påverka den slutgiltiga utformningen av regelverket kan du bidra till BIVs remissvar. Svar till henrik.braatz@scania.com, senast 2018-10-24.

Lämna helst svar i bifogat svarsformulär.

 

Bli del av BIV:s remisshanteringsgrupp

Vi söker nu deltagare till BIV:s remisshanteringsgrupp. Syftet med remisshanteringsgruppen är att lämna BIV:s svar på remisser från olika instanser som påverkar brandskyddet i samhället med målet att verka för föreningens syfte. 

 

Deltagandet innebär att, tillsammans med övriga deltagare, granska inkomna remisser och lämna synpunkter å BIV:s vägnar. Förväntat nedlagt arbete är cirka fyra timmar i månaden.

 

Om du är intresserad eller har frågor, kontakta Lisa Björk senast 26 oktober på lisa.bjork@brandskyddsforeningen.se

 

BIV-lokalgruppsträff Norrköping, 9 oktober 2018, ANMÄLAN IDAG

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Östergötland. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?

I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

De identifierade problemen i korthet:
 Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
 Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
 Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
 Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
 Byggnaders brandskydd försämras över tid
 Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
 Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna

Plats: Södra Grytsgatan 7, WSP:s lokaler (plan 5)
Tid: 9/10, Kl 17:00-19:00 följt av en bit mat.

Anmälan senast idag till emelie.hockerstrom@bengtdahlgren.se

Ange om du vill stanna och äta samt eventuella matallergier.

Varmt välkommen önskar
Lina Åteg, Sofia Bohlin, Johannes Nordberg, Rebecka Lind och Karolin Broström

Inbjudan BIV-lokalgruppsträff Norrköping, 9 oktober 2018

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Östergötland. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?

I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

De identifierade problemen i korthet:
 Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
 Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
 Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
 Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
 Byggnaders brandskydd försämras över tid
 Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
 Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna

Plats: Södra Grytsgatan 7, WSP:s lokaler (plan 5)
Tid: 9/10, Kl 17:00-19:00 följt av en bit mat.

Anmälan senast fredagen 5 oktober till emelie.hockerstrom@bengtdahlgren.se

Ange om du vill stanna och äta samt eventuella matallergier.

Varmt välkommen önskar
Lina Åteg, Sofia Bohlin, Johannes Nordberg, Rebecka Lind och Karolin Broström

Inbjudan BIV-lokalgruppsträff Göteborg, 10 oktober 2018

Modernare byggregler

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i Göteborg. I höst är målet att alla lokalgrupper i Sverige ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, dess kontrollsystem m.m. Avsikten med mötet är att diskutera området för att sedan återkoppla till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra? Här erbjuds en möjlighet!

En arbetsgrupp bestående av ovan nämnda organisationer har tidigare tagit fram nedanstående frågeställningar och påståenden som grund för träffens diskussion:
• Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
• Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
• Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
• Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
• Byggnaders brandskydd försämras över tid
• Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
• Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna

Mer bakgrund till respektive frågeställning kan ses i bifogad rapport. Gå gärna igenom detta dokument innan träffen för att få ut mer av den tid vi avsätter. Andra frågor kan såklart vara mer relevanta, vilket i så fall avhandlar vid träffen.

Träffen hålls den 10 oktober hos Bengt Dahlgrens på Krokslätts Fabriker 52 i Mölndal. För er som kommer med bil så finns parkering bäst i närbeläget parkeringshus. Spårvagn 2 och 4 stannar även strax utanför.

Träffen börjar klockan 15.00 med inledande fika och vi räknar med att vara klara kring 17.00 varpå möjlighet finns till samkväm och samverkan på, mer eller mindre, närliggande etablissemang.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta.

Anmälan ska ske senast 5 oktober till Henrik Rosenqvist, FAST, via e-post henrik@fasteng.se . Vid frågor kontakta Henrik på 076-006 96 56. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Joel Wikström (FSD), Mattias Arnqvist (FSD), Henrik Rosenqvist (FAST Engineering), Malin Vester (Bengt Dahlgren), Dan Jernberg (WSP)

INBJUDAN TILL BIV-TRÄFF 23 OKTOBER 2018

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Skåne. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?

I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

De identifierade problemen i korthet:
• Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
• Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
• Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
• Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
• Byggnaders brandskydd försämras över tid
• Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
• Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna

Plats: Studio Malmö, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö, i Briabs lokaler.

Tid: Kl 16.00 – 18.00

Anmälan ska ske senast fredagen den 19 oktober till David Tonegran på david.tonegran@bricon.se , vid frågor kontakta David på 070-612 17 74

Varmt välkommen önskar:
David Tonegran (Bricon), Emma Nordwall (Räddningstjänsten Skåne Nordväst), Daniel Rosberg (WSP), Martin Nilsson (Zurich Nordic)

Lokalgruppsträff Sthlm – Inbjudan

Inbjudan till BIV-möte 4 oktober!

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Stockholm. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?

Plats:                                  

Hammarby Allé 47 i Stockholm, Bengt Dahlgrens lokaler

Tid:

Kl 15.00-17.00

Anmälan ska ske senast tisdagen 2 Oktober till Lars Strömdahl på Lars.stromdahl@gmail.com

Vid frågor kontakta Lars Strömdahl på 072-582 62 42

 

Varmt välkommen önskar

Caroline Bernelius Cronsioe, Staffan Bengtson, Henrik Karlsson, Lars Strömdahl, Axel Mossberg