BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIV-träff Göteborg 11/12 2019

Hej medlemmar!

Under gårdagen, onsdag, genomfördes en välbesökt BIV-träff med drygt 30 deltagare varav flera besökare från andra branscher än den kopplad direkt till brandskydd. Ämnet som avhandlades var hissar kontra brandskydd och dess regelverk. Presentationer från dessa bifogas nedan.

BIV tackar föreläsarna från Brandskyddslaget och WSP samt även Fire Safety Design för lokalen.

Vi återkommer med ny träff under våren. Har ni synpunkter på vår verksamhet, önskemål om ämnen mm så tveka inte att kontakta oss.

 

Med detta önskar lokalgruppen Göteborg en god jul och ett gott nytt år.