BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Lyckat platsbesök

Fredagen den 10 februari arrangerades ett platsbesök på Doktor Liberius gata 3 med anledning av den brand som inträffade i ett studentboende på samma adress lördagen den fjärde februari. Närvarade gjorde, förutom ett drygt tjugotal BIV-medlemmar, representanter från Räddningstjänsten Storgöteborg, restvärdesledare och representant från fastighetsägarna. Syftet var att återföra erfarenheter från branden till verksamma inom brandskyddssverige, inte minst de konsulter som dagligen ägnar sig åt brandskyddsteknisk dimensionering. De som närvarade fick först en kortare visning av den eldhärjade byggnaden, och bjöds därefter in till en dialogstund i en närliggande lokal som fastighetsägaren hade ordnat. Ett arrangemang som av många av medlemmarna beskrevs som mycket lyckat!

 

(mer…)

Styrelsen 2012

Erik_Almgren

Erik Almgren – Ordförande

E-post: erik.almgren@bengtdahlgren.se

Tel: 0733-81 17 20

michael_stromgren3_100

Michael Strömgren – Vice Ordförande

E-post: michael.stromgren@sp.se

Tel: 010-5165892

 Karl_Fridolf

Karl Fridolf – Sekreterare

E-post: karl.fridolf@brand.lth.se

Tel: 0702-80 78 20

 Malin_Vester

Malin Vester – Kassör

E-post: malin.vester@wspgroup.se

Tel: 0702-01 57 79

 Robert_Jonsson

Robert Jönsson – Ledamot/medlemsförvaltare

E-post: robert.jonsson@brand.lth.se

Tel: 0462-88 48 83

 Kristina_Lindfeldt

Kristina Lindfeldt – Ledamot

E-post: kristina.lindfeldt@rsgbg.se

Tel: 0706-93 19 39

 Staffan_Bengtson

Staffan Bengtson – Ledamot

E-post: staffan.bengtson@brandskyddslaget.se

Tel: 0708-14 16 23

 1316787096_user_64

Sören Isaksson – Ledamot

E-post: isakssons@willis.com

Tel: 0706-31 33 50

 Henrik_Karlsson

Henrik Karlsson – Studeranderepresentant

E-post: henrik.karlsson.43@student.lth.se

Tel: 0703-14 28 01

Bedömningsunderlag för auktorisering

För att underlätta för medlemmar som vill bli auktoriserade brandskyddsprojektörer finns nu BIVs bedömningsunderlag i dokumentarkivet.

Nya auktoriseringsregler

BIVs nya auktoriseringsregler från juni 2010 finns nu på hemsidan.

test

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags —>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
    // You can place JavaScript like this
    
</script>
<?php
session_start();

$session = current($_SESSION);

$user = $session[’user’];

$id = $user->id;

print $id;

mysql_connect(”s117.loopia.se”,”bivmember@s9585″,”YvsghNBxw3pDCOP9″);

mysql_select_db(”sfpe_biv_se”);

$expire = time() + 20*60;
$sessionId = md5(time()+ rand()).$id;

$sql = ”INSERT INTO `bm_sessions` (`session`, `memberId`,`expire`) VALUES (’$sessionId’,’$id’,’$expire’)”;
mysql_query($sql);
print mysql_error(); 

?>
<!– You can place html anywhere within the source tags —>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
    // You can place JavaScript like this
    
</script>
<?php
print $sessionId;
?>

 

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
function iFrameHeight() {
    var h = 0;
    if ( !document.all ) {
        h = document.getElementById(’blockrandom’).contentDocument.height;
        document.getElementById(’blockrandom’).style.height = h + 60 + ’px’;
    } else if( document.all ) {
        h = document.frames(’blockrandom’).document.body.scrollHeight;
        document.all.blockrandom.style.height = h + 20 + ’px’;
    }
}
</script>

<iframe onload=”iFrameHeight()” id=”blockrandom”
    name=”iframe”
    src=”http://medlem.sfpe-biv.se/external/member-form?session=<?php print $sessionId; ?>&memberId=<?php print $id; ?>
    width=”100%”
    height=”500″
    scrolling=”auto”
    align=”top”
    frameborder=”0″
    class=”wrapper”>
    Detta val kommer inte att fungera korrekt. Din webbläsare stödjer tyvärr inte IFRAMES.</iframe>{/source}

Forumet

Forumet har nu en ny kategori där medlemmar kan påverka hur BIV ska svara i aktuella remissärenden.

Remissvar

Det finns nu en kategori i fil- och dokumentarkivet där de remissvar som BIV lämnat finns tillgängliga för medlemmar.

Verksamhetsplan

BIVs verksamhetsplan för 2010 finns nu tillgänglig i dokumentarkivet.

Oklart vem som tar brandskyddsansvar

Efter granskning av räddningstjänsten står det klart att ishallen i Sunderbyn i Norrbotten inte uppfyller brandskyddskraven för samlingslokalen. Nu återstår kostsamma åtgärder för att göra anläggningen färdig för att åter kunna ta den i drift. Anläggningen har stått färdig och har använts i två år innan bristerna uppmärksammades.

Hur mår våra hus?

Boverket presenterade 2009-09-09 en rikstäckande undersökning av svenska byggnader. Undersökningen har framförallt granskat byggnaders egenskaper inom innemiljö, fukt, energiprestanda men till viss del också status på brandskyddet. På sidan 85 finns information om brandvarnare i det svenska bostadsbeståndet.