BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV har tillsammans med Sveriges brandkonsultförening (BRA), Brandskyddsföreningen (SBF) och Föreningen Sveriges brandbefäl (SBB) lämnat ett remissvar på SOU 2019:68, d.v.s. Kommittén för modernare byggreglers slutbetänkande Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat. Vi valde att avstyrka remissen som helhet även om det finns detaljer som vi tillstyrkte. Framförallt vänder vi oss emot förslaget att ta bort merparten av alla allmänna råd i BBR och EKS, samt hänvisningar till standarder. 

Vi lämnade detta remissvar tillsammans eftersom vi tidigare har uppvaktat kommittén tillsammans med de problem som vi ser i byggprocessen och de lösningar vi tror kan komma till rätta med dessa problem. 

Arbetsgruppen bestod av Caroline Bernelius Cronsioe (BIV), Magnus Nordberg (BRA), Ville Bexander (SBF) och Ola Carlén (SBB).

I samband med BIVs årsmöte som arrangerades via Skype 17/3 avslöjades namnet på BIVs stipendiat 2020. Nu har stipendiaten även fått sitt diplom, grattis Marcus Runefors! Nedan följer stipendiegruppens motivering.

"Marcus Runefors har genom sin forskning verkat för att förbättra brandskyddet för vissa mer sårbara grupper i samhället och att sammanföra olika professioner som måste agera gemensamt för att uppnå dessa förbättringar. Marcus har vidare bidragit till kunskapsspridning inom nya brandtekniska områden i sin roll som lärare."

Här kan ni ladda ned Marcus avhandling "Fatal Residential Fires: Prevention and Response": Länk

 

Marcus R

Hejsan,

I morgon är det sista anmälningsdagen till lokalgruppsmötet samt årsmötet i Norrköping 17/3 (anmälan behövs bl a för att veta hur många som vill äta). Mer information kring eventet samt hur man anmäler sig finns här:http://www.sfpe-biv.se/10462-lokalgrupptraeff-oestergoetaland-2020-03-17-foere-bivs-arsmoete  

 

Vi ses!

Robert McNamee

Hej,

I år kommer BIV:s årsmöte att gå av stapeln i samband med lokalgruppen Östergötlands event. Kvällen startar vid 17.00 med lokalgruppsmöte, följt av middag och årsmöte. Du som medlem är varmt välkommen att delta på båda aktiviteterna. För att säkerställa att det finns middag till alla deltagande behöver vi din anmälan senast 10/3.

Lokalgruppsträff: En helt ny stadsdel

Norrköpings kommun bygger en ny, spännande stadsdel med en färgstark mosaik av människor, stadskajer och cityliv. Nya Inre hamnen blir en del av Norrköpings innerstad, en förebild när det handlar om en attraktiv stadsmiljö. Projektet utförs i två etapper. Detaljplanen för den första etappen närmast Motala ström har vunnit laga kraft i juli 2018. Arbete pågår nu med detaljplan för andra etappen som gränsar till Norra Promenaden.

Under kvällen kommer vi få höra om vilka visioner och utmaningar samhällsbyggnadskontoret och räddningstjänsten haft i det tidiga skedet och hur arbetet med utvecklandet av en helt ny stadsdel går.

Azita Taheri är arkitekt och är sedan 2013 anställd på samhällsbyggnadskontoret som planarkitekt. Hon jobbar med stadsbyggnadsfrågor och detaljplanering av Inre hamnens andra etapp samt uppföljning av frågor kopplat till detaljplanen för första etappen i projektgruppen för Inre hamnen.

Axel Wahle är brandingenjör och jobbar sedan 2016 på räddningstjänsten i Östra Götaland. Han kommer att berätta om räddningstjänstens syn på de nya detaljplanerna och vilka utmaningar de ser i den nya stadsdelen.

Kvällens händelser

17.00BIV hälsar välkomna och fika serveras. Vi lyssnar sedan till Azita från stadsbyggnadskontoret och Axel från räddningstjänsten som berättar om projektet Inre hamnen i Norrköping.

18.30 Middag serveras

18.45 Årsmöte

20.00 Beräknat avslut

Hur & var?

Plats: Swecos kontor i Norrköping, Hospitalsgatan 3B

Datum: 17/3 2020

Tid: 17.00 (18.45 för årsmöte)

Anmälan: Senast 10/3 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi ses där!