BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV har erbjudits att utse en representant till referensgruppen för Brandforskprojektet "Miljöpåverkan från brand i byggnad”. Arbetet i projektet handlar om att undersöka vilken påverkan på den yttre miljön som olika strategier för bekämpning medför då en brand uppstår i byggnad. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Håkan Frantzich, hakan.frantzich [at] brand.lth.se senast tisdagen den 29 maj.

 

Projektet sammanfattas som ”Lokala och nationella myndigheter är ansvariga för att förhindra eller begränsa skador för människor, egendom och miljö enligt LSO. När vårt samhälle förändras genom begränsade resurser, måste dessa organisationer överväga vilka strategier som är mest effektiva samtidigt som de negativa konsekvenserna på människor, egendom och miljö tas i beaktande. När det gäller brand i byggnad är det särskilt svårt att uppskatta hur olika beslut kommer att påverka hållbarheten och miljön. Det främsta målet med det föreslagna projekt är att vidareutveckla ett verktyg som skapades för bränder i varuhus eller lagerlokaler för National Fire Protection Association (NFPA) och tillämpa den på andra typer av byggnadsbränder. Den föreslagna utvidgningen av verktyget kommer att ge användaren relevant information om risker för miljön som härrör från olika byggnadsbränder. Exempelvis, när är det bäst att låta byggnaden brinna upp?, eller, vilka är de miljömässiga effekterna av ett sprinklersystem?”

 

Att vara deltagare i referensgruppen innebär att du är med på möten (ca 2-3 totalt) och bidrar med eget kunnande och återkopplar till medlemmarna efteråt. Hör av dig till Håkan om du vill ha ytterligare info om projektinnehållet. BIV täcker upp för resekostnader i samband med referensgruppmöten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.

 

Hälsn

Håkan Frantzich

 

Den 2-3 maj genomfördes BIV-dagarna 2018 i Linköping. Huvudtemat för konferensen var ”Framtidens brandskydd, framtidens ingenjörsvetenskap” vilket inkluderade ett brett spektrum av föredrag. Konferensen inleddes med en framtidsspaning från NFPA där nya spännande sätt att samla in och använda data presenterades. Därefter blickade vi framåt på den kommande Brandforsksatsningen på en forskarskola för räddningstjänsten, risker med ny teknik i fordon samt utmaningar kring insatser i höga byggnader. En framtidsvision målades även upp med hjälp av BIM och ett växande Boverk kryddat med en dos framåtblickande standardisering. I framtiden är det också viktigt med god samordning mellan tekniska system och ett robust samhällsbygge som tål antagonistiska handlingar.

Tre professorer tog oss sedan med på en resa från det mer övergripande forskningsperspektivet, in i tunnlar med nya intressanta explosions- och brandrisker samt ned till detaljerna kring hur genialt det är att använda syrekalorimetri vid brandeffektmätning (så pass snillrikt att man fått brandvärldens Nobelpris för utvecklingen av detta!). Resultaten från BIVs egen CFD Round Robin visades också vilket ger oss ett nyttigt perspektiv. Konferensen avslutades därefter med en trio föredrag kring hållbar utveckling med början i ett mer övergripande perspektiv ned till vad vi kan göra här samt hur vi ska gå vidare.

Det var hela konferensens innehåll sammanfattat i 200 ord. Tack till alla inblandade som hållit föredrag, organiserat och deltagit i eventet. Jag tycker det blev riktigt bra!

 

Mvh,

Robert Jansson McNamee, ny ordförande i BIV

BIV har erbjudits att utse en representant till referensgruppen för Brandforskprojektet "Bostadsbränder och äldre personer – tvärvetenskapliga framgångsfaktorer för reducering av döda och svårt skadade”. Arbetet i projektet handlar om att undersöka vad som kännetecknar framgång i samband med bränder hos äldre personer. I projektets syfte kan man läsa följande ”...att undersöka och analysera framgångsfaktorer som inneburit att bostadsbränder bland äldre inte lett till allvarligare skada eller död. Då syftet är att kunna avgöra vilka faktorer som kan vara tillämpbara i samhället för att minska antalet döda och allvarligt skadade i bostadsbränder, är projektet uppdelat enligt olika samhällsnivåer.”

 

Att vara deltagare i referensgruppen innebär att du är med på möten (ca 2-3 totalt) och bidrar med eget kunnande och återkopplar till medlemmarna efteråt. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Håkan Frantzich, hakan.frantzich [at] brand.lth.se senast tisdagen den 24 april. Håkan kan även ge ytterligare info om projektinnehållet. BIV täcker upp för resekostnader i samband med referensgruppmöten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.

 

Hälsn

Håkan Frantzich

Efter frågor om sen anmälan till BIV-dagarna så har vi valt att lämna anmälningsformuläret öppet till och med torsdag denna vecka.  

Om du är en av dem som missat att anmäla sig till BIV-dagarna, passa då på innan torsdagen är över. Anmälan hittar du här: www.sfpe-biv.se/konferens/anmalan

 

Hälsningar / Programgruppen