BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIVs årsmöte kommer att arrangeras 17/3 i samband med ett Östergötalands lokalgruppsmöte i Norrköping. Den formella kallelsen till årsmötet kommer att skickas ut 4 veckor innan mötet. Medlem eller studerandemedlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta i en motion till föreningens styrelse innan kallelsen skickas ut. 

Tid (lokalgruppsmöte inklusive årsmöte): 17/3, 17:00-20:00

Plats: Swecos lokaler i Norrköping, Hospitalsgatan 3b

 

Mvh,

Styrelsen

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:
• insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.
• bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.
• bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.
• framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen bifogat dokument.
Skicka din nominering inklusive en kort motivering till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast fredagen den 7 februari 2020.

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV
Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH)

Hej!

 

Här kommer en lägesrapport från vårt deltagande i Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp. Jag heter Emil Egeltoft och har fått förmånen att representera BIV i gruppen.

 

Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp jobbar med framtidsspaning för att regelverket för brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande ska följa utvecklingen. Gruppen träffas tre gånger/år där fokus ligger på en kort avrapportering från Brandskyddsföreningen och sen fördjupar man sig i olika frågeställningar för att möta framtiden. Gruppen ska inte bli för detaljfokuserade utan måste klara av att lyfta blicken. I gruppen finns representation från alla delar inom brandlarmsområdet.

 

Utöver brandlarmsgruppen så finns det en särskild tolkningsgrupp. Det är en liten grupp av experter inom brandlarm och talat utrymningslarm, gruppen ger stöd till Brandskyddsföreningen i vissa regelfrågor som kommer in till Brandskyddsföreningen. I denna grupp deltar inte BIV. I dagsläget så sker publicering av frågor och svar 2ggr/år.

 

Vi bifogar protokoll från det senaste mötet. Den 17 mars är det dags för nästa möte. Om ni har något som ni vill att BIV ska ta upp hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Under 2020 så kommer Brandskyddsföreningen att driva tre utvecklingsprojekt inom brand- och utrymningslarm. BIV får möjlighet att delta med representant. Finns det intresse att delta i något av utvecklingsprojekt nedan så mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

- Nya testmetoder för brandprovning i anläggning för att verifiera anläggningarnas funktion.

- Provning och underhåll av brandlarmanläggning. Hur provning ska ske, intervall revisionsbesiktning, krav på anläggningsskötare, samordnad provning.

- Dokumentation över styrningar. Framtagande av modell för hur detta dokumenteras från brandkonsult, till projektör, anläggarfirma och slutkund.

- Larmdon, ljudnivåer och blixtljus omfattning

 

Mvh,

Emil Egeltoft 

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Denna gång kommer vi att ha mingel, två föreläsningar samt en afterwork.

Föreläsningarna som kommer hållas är:
• Moderna byggregler, ett betänkande till regeringen gällande dagens regelverk – Patrik Perbeck, MSB
• Höjdfordonet i Grums, en rest från en svunnen tid – Björn Johansson, Räddningstjänsten Karlstadsregionen


Träffen hålls den 26 mars 2020 i en konferenslokal på adress Packhusallén 2 i Karlstad. Mötet börjar kl. 16.30 med mingel och vi räknar med att vara klara kl 18:30. Det kommer inte finnas möjlighet att släppa in någon efter kl 17 då vakten stänger. Det är obligatoriskt med legitimation för att få tillträde till MSB:s lokaler. Under minglet kommer det finnas smörgås eller liknande. Mötet är gratis för samtliga deltagare (man behöver inte vara medlem i BIV). Maximalt antal platser är 70 st. Efter mötet finns möjlighet till en gemensam middag på stan vilken inte bekostas av BIV. Skriv gärna med i anmälan om Ni har för avsikt att delta på denna.


För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta. För att teckna medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se. Studenter erbjuds gratis medlemskap.


Anmälan ska ske senast 23 mars kl 12:00 till Malin Niklasson genom att skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. I anmälan ska namn på samtliga deltagare finnas, eventuella allergier samt om Ni har för avsikt att vara med på afterwork.


Vid frågor kontakta Glenn Appel, Malin Niklasson eller Per Troedson på 054-540 28 13, 010-240 50 88 respektive 054-770 78 12.

 

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Malin Niklasson (MSB), Per Troedson (Brandskyddslaget) och Glenn Appel (Räddningstjänsten Karlstadsregionen)