BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Hej!

 

Här kommer en lägesrapport från vårt deltagande i Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp. Jag heter Emil Egeltoft och har fått förmånen att representera BIV i gruppen.

 

Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp jobbar med framtidsspaning för att regelverket för brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande ska följa utvecklingen. Gruppen träffas tre gånger/år där fokus ligger på en kort avrapportering från Brandskyddsföreningen och sen fördjupar man sig i olika frågeställningar för att möta framtiden. Gruppen ska inte bli för detaljfokuserade utan måste klara av att lyfta blicken. I gruppen finns representation från alla delar inom brandlarmsområdet.

 

Utöver brandlarmsgruppen så finns det en särskild tolkningsgrupp. Det är en liten grupp av experter inom brandlarm och talat utrymningslarm, gruppen ger stöd till Brandskyddsföreningen i vissa regelfrågor som kommer in till Brandskyddsföreningen. I denna grupp deltar inte BIV. I dagsläget så sker publicering av frågor och svar 2ggr/år.

 

Vi bifogar protokoll från det senaste mötet. Den 17 mars är det dags för nästa möte. Om ni har något som ni vill att BIV ska ta upp hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Under 2020 så kommer Brandskyddsföreningen att driva tre utvecklingsprojekt inom brand- och utrymningslarm. BIV får möjlighet att delta med representant. Finns det intresse att delta i något av utvecklingsprojekt nedan så mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

- Nya testmetoder för brandprovning i anläggning för att verifiera anläggningarnas funktion.

- Provning och underhåll av brandlarmanläggning. Hur provning ska ske, intervall revisionsbesiktning, krav på anläggningsskötare, samordnad provning.

- Dokumentation över styrningar. Framtagande av modell för hur detta dokumenteras från brandkonsult, till projektör, anläggarfirma och slutkund.

- Larmdon, ljudnivåer och blixtljus omfattning

 

Mvh,

Emil Egeltoft 

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Denna gång kommer vi att ha mingel, två föreläsningar samt en afterwork.

Föreläsningarna som kommer hållas är:
• Moderna byggregler, ett betänkande till regeringen gällande dagens regelverk – Patrik Perbeck, MSB
• Höjdfordonet i Grums, en rest från en svunnen tid – Björn Johansson, Räddningstjänsten Karlstadsregionen


Träffen hålls den 26 mars 2020 i en konferenslokal på adress Packhusallén 2 i Karlstad. Mötet börjar kl. 16.30 med mingel och vi räknar med att vara klara kl 18:30. Det kommer inte finnas möjlighet att släppa in någon efter kl 17 då vakten stänger. Det är obligatoriskt med legitimation för att få tillträde till MSB:s lokaler. Under minglet kommer det finnas smörgås eller liknande. Mötet är gratis för samtliga deltagare (man behöver inte vara medlem i BIV). Maximalt antal platser är 70 st. Efter mötet finns möjlighet till en gemensam middag på stan vilken inte bekostas av BIV. Skriv gärna med i anmälan om Ni har för avsikt att delta på denna.


För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta. För att teckna medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se. Studenter erbjuds gratis medlemskap.


Anmälan ska ske senast 23 mars kl 12:00 till Malin Niklasson genom att skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. I anmälan ska namn på samtliga deltagare finnas, eventuella allergier samt om Ni har för avsikt att vara med på afterwork.


Vid frågor kontakta Glenn Appel, Malin Niklasson eller Per Troedson på 054-540 28 13, 010-240 50 88 respektive 054-770 78 12.

 

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Malin Niklasson (MSB), Per Troedson (Brandskyddslaget) och Glenn Appel (Räddningstjänsten Karlstadsregionen)

BIV-dagarna 2020 arrangeras på Norra Latin i Stockholm den 28-29 januari. Några höjdpunkter:

  • Tre keynoteföredrag. Professor Luke Bisby ifrån universitetet i Edinburgh håller ett föredrag om brand i höga trähus, Roz Aslanian och Masoud Owji berättar om sina erfarenheter som överlevare vid Backaplansbranden samt Simo Hostikka ifrån universitetet i Aalto som utvecklat delar av FDS går in på den viktiga valideringen av programmet.
  • De fyra första föredragen handlar om olika infallsvinklar när man bygger med trä.
  • Totalt 18 föredrag som alla handlar om olika aspekter av brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Ett utmärkt tillfälle att nätverka inom brandområdet! Förutom alla föredragshållare finns även Jose Luis Fernandez som är European director för BIVs moderförening SFPE på plats och vill gärna veta vad ni tycker att SFPE ska pyssla med.   

Länk till programmet och anmälningssidan: http://www.sfpe-biv.se/konferens/program

 

Sista anmälningsdag på fredag 10/1, välkomna!

Hej medlemmar!

Under gårdagen, onsdag, genomfördes en välbesökt BIV-träff med drygt 30 deltagare varav flera besökare från andra branscher än den kopplad direkt till brandskydd. Ämnet som avhandlades var hissar kontra brandskydd och dess regelverk. Presentationer från dessa bifogas nedan.

BIV tackar föreläsarna från Brandskyddslaget och WSP samt även Fire Safety Design för lokalen.

Vi återkommer med ny träff under våren. Har ni synpunkter på vår verksamhet, önskemål om ämnen mm så tveka inte att kontakta oss.

 

Med detta önskar lokalgruppen Göteborg en god jul och ett gott nytt år.