BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Professor Brian J. Meacham på Worcester Polytechnic Institute utför en undersökning gällande PBD (performance-based design for fire) i världen, detta är något som kommer kunna bli viktigt och användbart för vår profession.

Därför vill BIV nu cirkulera länken bland våra medlemmar för att skapa ett så brett underlag som möjligt. Om du vill bidra till denna världsundersökning kan du följa instruktionerna I Läs mer. 

 
Läs mer: Delta i en undersökning om PBD i världen

Den 15 mars genomfördes det första ECCG mötet för året och det första mötet för den nya ordföranden Armelle Muller. På telefonmötet deltog förutom en del av de Europeiska chapternas ordföranden också delar av huvudstyrelsen från SFPE. Glädjande var att Norge och Portugal nu också deltar på mötena eftersom de har nystartade chapters sedan nyåret ungefär.

På mötet diskuterades bl.a. uppdateringar från de europeiska chapterna, SFPE konferensen i Dubai och Rotterdam, förfrågan skickad från Prof. Brian Meacham, SFPE lägesrapport, möjliga samarbeten, med mera. Johan Lindbom deltog som representant från det svenska chaptert och en sammanfattning av mötet kan läsas i bifogad fil.

Trevlig läsning!

 

 

I höstas ombads ni medlemmar om att besvara en enkät om BBR, om dagens och framtidens regelverk inom brandområdet. Detta i syfte att utveckla dagens byggregler.  Resultaten presenterades delvis under konferensen Brandskydd 2016. Denna enkät har nu tillsammans med en gallup som gjordes på konferensen Brandskydd 2016  landat i en färdig rapport.

Som tack för deltagandet i enkäten, bifogas rapporten nedan, från Brandskyddslaget AB, för den intresserade.

 

Brandskyddsföreningen bjuder in till en workshop där det diskuteras om hur hållbara byggnader och brandsäkerhet hänger ihop. Workshopen inleds med en föreläsning om hållbar utveckling och samhällsbyggnad.

På workshopen ställs frågorna:

  • Vilka hållbarhetsfaktorer berörs av brandsäkerheten och hur?
  • Vilka brandskyddsfaktorer berörs av utformningen av en hållbar byggnad och hur?
  • Vilka val vid dimensionering av brandskyddet påverkar byggnadens sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet?

När: Fredag 7 april, klockan 8.30–12.00

Om du är intresserad kolla under Läs mer och i bifogad fil.

Läs mer: Vill du vara BIV:s representant på Brandskyddsföreningens workshop om hållbart byggande och...