BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Under senare tid har BIV som representant i Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler fått flertalet frågor kring skillnaderna mellan sprinklerstandarderna SBF 120:8 och EN 12845. Frågor har framförallt uppstått kring det som i SBF 120:8 är lägre krav än det som anges i EN 12845 och hur man bör hantera dessa utifrån perspektivet att BBR hänvisar till EN 12845. Vidare finns också en del kravhöjningar i SBF 120:8 i jämförelse med EN 12845 och frågor har uppstått kring huruvida dessa är motiverade eller ej.

Med anledning av dessa inkomna frågor har BIV bestämt sig för att ta fram ett tillämpningsstöd som avser att tydliggöra skillnaderna mellan SBF 120:8 och EN 12845. Vidare avses att i de fall det är möjligt också göra en kvalitativ bedömning för att underlätta analytisk dimensionering samt diskutera de kravhöjningar som finns i SBF 120:8. För att kunna genomföra detta arbete söks därför nu personer som är intresserade av att delta i en arbetsgrupp som arbetar fram tillämpningsstödet. 

Om du är intresserad? Läs mer om hur nedan

Läs mer: Delta i framtagandet av tillämpningsstöd avseende skillnad mellan sprinklerstandarderna EN 12845...

Forskningsanläggningen ESS utanför Lund som baseras på världens kraftfullaste neutronkälla är en gigant som nu har börjat ta form på allvar. De närmaste åren kommer byggnaderna att resa sig och synas långväga på slätten. ESS är ett europeiskt partnerskap som finansieras och drivs gemensamt av medlemsländerna. ESS har nära 380 anställda från 48 nationaliteter. Forskare, byggare och industrifolk, alla med olika bakgrund och kompetenser, samarbetar för att göra ESS till en världsledande forskningsanläggning. Hur kan man tämja ett sådant monster när det gäller brandskydd?

 • Fredrik Jörud från ESS kommer att presentera utmaningar i detaljplanearbetet och
  allmän riskhantering inom anläggningen.
 • Björn Yndemark från WSP kommer att redogöra för de särskilda brandtekniska
  analyser som har genomförts för denna avancerade anläggning. Björn kommer även
  att presentera det faktum att anläggningen faller inom ramen för kommunal
  räddningstjänst, samt vad detta har inneburit för den lokala räddningstjänsten vid
  arbete med insatsplanering.

Träffen hålls den 13 juni i ÅFs lokaler på Hallenborgs Gata 4 i Malmö.

Anmälan ska ske senast fredagen den 9 juni till David Tonegran, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

För mer information, se bifogad inbjudan.

Hej kära medlemmar!

Lokalgruppen i Göteborg bjuder nu in till en spännande lokalgruppsträff. Denna gång ska vi prata om brandskydds- och säkerhetsprojektering i höga byggnader - primärt kopplat till Göteborgs nya (och första?) skyskrapa - Karlavagnstornet. Se information i bifogad inbjudan.

Väl mött och återkom gärna med frågor vid behov!

Med vänliga hälsningar

Lokalgruppen Göteborg

Den 5-6 februari 2018 genomförs den Europeiska SFPE konferensen i Rotterdam. Nu är det dags att lämna in förslag på föredrag inom de olika ämnena:

 • Healthcare
 • Redevelopment and retrofit of offices and industrial buildings
 • Transport and logistics of car parks, railroads, ships and tunnels
 • Industrial hazards in power, oil and gas, and petrochemical
 • Research and innovation advancements

Deadline för att ansöka med en sammanfattning av sitt föredrag är 16 juni 2017 och du kan läsa mer om hur du gör på denna länk