BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

En liten påminnelse att nominera. Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av BIV-stipendiet. Stipendiat kan till exempel ha utfört: insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet, bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten, bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet eller framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering. Stipendiet delas ut på årsmötet 22 mars. Skicka din nominering inklusive motivering till Håkan Frantzich senast 28 februari (mailadressen ser du i nedan : Läs mer)

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV

Nils Olsson (Bengt Dahlgren Brand&Risk), Tomas Rantatalo (Fire Safety Design), Håkan Frantzich (LTH)

Läs mer: Påminnelse: Nominera till BIV-stipendiet

Under hösten lanserade SFPE HQ styrelse, eller snarare en kommitté, ett färdigt resultat kring nya chaptermodeller. Istället för en enhetlig chaptermodell lanserade man nu tre olika chaptermodeller: Incorporated Chapter, Chapter networking och Affiliate chapter. För BIV fanns det inget annat alternativ än att bli ett affiliate chapter och de krav som ställs på föreningen (och möjligheter som ges) stämmer mycket väl överens med de önskemål vi hade till HQ i dialogen efter vår utvärdering, se info i bifogad fil nedan. Styrelsen känner sig lyssnade på och skrev därför på överenskommelsen i december månad, se överenskommelsen i bifogad fil nedan. Vid förfrågan till HQ styrelsen framkom det att beslutet om att ansluta BIV som affiliate chapter inte var ett beslut som behöver avgöras på årsmötet eftersom överenskommelsen inte strider mot våra nuvarande stadgar. I grunden kommer det svenska chapterts medlemmar inte att uppleva några förändringar med avseende på ny chaptermodell, men styrelsen kommer att få något mer förenklade rutiner och krav.

BIV var representerade på Nordic Meeting 2017 på LTH, där personerer från LTH, LTU, Høyskulen på Vestlandet, SBB, SweBRing, SBB och MSB diskuterade aktuella frågor för brandingenjörsutbildningarna i Norden. Kim Genberg från styrelsen deltog som BIVs representant på mötet. I fokus var rekrytering till utbildningarna och det minskade intresset bland studenter att arbeta på räddningstjänsten, med anledning av att antalet sökande till utbildningarna i Norden minskar och att allt färre studenter väljer att söka sig till räddningstjänsten efter examen.

Det är därför, som ni förstår, en viktig fråga för BIV att bevaka och en del av vår nya medlemstrategi. En bra brandingenjörsförsörjning är en del i en bra brandteknisk ingenjörsvetenskap. Därför är även BIV numera deltagare med representant i LTHs nya programsamråd för brandingenjörsprogrammet. För att se slutsatser från Nordic meeting kan Kims övergripande sammanfattning läsas i bifogad fil.

 

Eftersom det finns stora skillnader i hur reglerna tolkas och de val som görs när det gäller indata för beräkningarna i PFS/fläktar i drift får det till följd att de tekniska lösningarna och därmed säkerheten skiljer sig åt i branschen. BIV har under året fått in flera önskemål från er medlemmar om att starta upp ett tillämpningsstöd i ämnet och aktiviteten skrevs därför även in i årets verksamhetsplan. Nu vill därför styrelsen göra detta till verklighet och önskar få in intresseanmälningar för arbetet. Tillämpningsstöden leds av en samordnare och innefattar ca 5-8 personer. Arbetet kommer att genomföras under våren 2018.

Om du är intresserad, läs mer om hur nedan

Läs mer: Delta i arbetet med ett tillämpningsstöd för PFS-beräkningar, fläktar i drift