BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Nu är verksamhetsplanen för BIV:s verksamhet under 2018 klar!

Verksamheten under året utgår i huvudsak från de prioriterade aktiviteterna som finns i föreningens strategiska plan. Se alla detaljer i bifogat dokument.

Eftersom detta år är unikt, med avseende på att den gamla styrelsen planerar för en ny styrelses arbete, kommer en del namn att vara okända i verksamhetsplanen i nuläget. De namn som anges är inte heller beslutade om och väljer årsmötet att anta andra styrelseledamöter i styrelsen kommer även dessa namn att ändras. Verksamhetsplanen kan även komma att revideras något med avseende på att en ny styrelse tillträder efter årsmötet, men ambitionen är att verksamhetsplanen ska följas enligt beskrivningen i dokumentet.

Om ni har frågor om årets verksamhet är det bara att höra av sig till någon i styrelsen.

Trevlig läsning!

12th International Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design (SFPE konferensen) kommer att vara på Honolulu, 25-27 April, 2018. Om du inte har anmält dig ännu, så finns det platser kvar, early bird rabatten slutar 16 mars. Anmälan Från början hade BIV en case-study grupp att skicka även till denna SFPE konferens men på grund av kraftiga förseningar med besked av programkommittén så tvingades gruppen ställa in sin medverkan. Det gör oss därför extra glada att höra att en av våra medlemmar (Robert Jönsson) ska hålla ett föredrag med abstractet Performance-Based Design of Fire Safety in High Rise CLT Buildings. Om ni vet någon annan som ska föreläsa av våra medlemmar får ni gärna höra av er till styrelsen.

En liten påminnelse att nominera. Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av BIV-stipendiet. Stipendiat kan till exempel ha utfört: insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet, bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten, bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet eller framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering. Stipendiet delas ut på årsmötet 22 mars. Skicka din nominering inklusive motivering till Håkan Frantzich senast 28 februari (mailadressen ser du i nedan : Läs mer)

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV

Nils Olsson (Bengt Dahlgren Brand&Risk), Tomas Rantatalo (Fire Safety Design), Håkan Frantzich (LTH)

Läs mer: Påminnelse: Nominera till BIV-stipendiet

Under hösten lanserade SFPE HQ styrelse, eller snarare en kommitté, ett färdigt resultat kring nya chaptermodeller. Istället för en enhetlig chaptermodell lanserade man nu tre olika chaptermodeller: Incorporated Chapter, Chapter networking och Affiliate chapter. För BIV fanns det inget annat alternativ än att bli ett affiliate chapter och de krav som ställs på föreningen (och möjligheter som ges) stämmer mycket väl överens med de önskemål vi hade till HQ i dialogen efter vår utvärdering, se info i bifogad fil nedan. Styrelsen känner sig lyssnade på och skrev därför på överenskommelsen i december månad, se överenskommelsen i bifogad fil nedan. Vid förfrågan till HQ styrelsen framkom det att beslutet om att ansluta BIV som affiliate chapter inte var ett beslut som behöver avgöras på årsmötet eftersom överenskommelsen inte strider mot våra nuvarande stadgar. I grunden kommer det svenska chapterts medlemmar inte att uppleva några förändringar med avseende på ny chaptermodell, men styrelsen kommer att få något mer förenklade rutiner och krav.