BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Ordförande: Robert Jansson McNamee

V. Ordförande: Martin Nilsson

Sekreterare: Lars Strömdahl

Kassör: Anders Jönsson

Styrelseledarmöter: Håkan Frantzich, Lisa Björk, Caroline Cronsioe, Samuel Larsson

Avgående ordförande: Emma Nordwall

Adjungerad studentrepresentant: Kim Genberg

 

Vi välkomnar den nya och delvis gamla styrelsen och jag tackar för mig som ordförande under dessa 2 år. Tack!

Anmäl er till BIV-dagarna som äger rum den 2-3 maj!

Programblad, anmälningsformulär och övrig information finns under rubriken BIV-dagarna på hemsidan. Länk till programbladet: Programblad

Sista anmälningsdagen är den 9 april!

 

Ni har väl inte missat att BIV arrangerar årsmöte och anslutande lokagruppsträff nu på torsdag 22/3!

Lokalgruppsträffen (kl 16-17) är på temat Fysiska skydd mot antagonistiska hot, med flera spännande föredrag.

Årsmötet inleds 17:30.

Platsen är BDAB:s kontor i Hammarby sjöstad, Hammarby allé 47 4 tr.

Varmt välkomna!

PS. Vi är medvetna om att det varit lite förvirrande kring behovet av föranmälan mm denna gång. Vi har nu beställt fika mm för 40 personer och alla är välkomna (med eller utan föranmälan). 

Mötet hölls 2018-02-08 och behandlade kommittén för modernare byggreglers arbete och den första delrapporteringen om standarder. Därutöver diskuterades bland annat slutrapporten "En mer förutsägbar byggprocess" i regeringsuppdraget om så kallade seriebyggda hus och inriktning för nya vägledningssidor om brandskydd på PBL kunskapsbank. BIVs representant Johan Lundin deltog som vanligt på mötet. Minnesanteckningar för den intresserade kan läsas här:

https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/referensgrupp-brandskydd/?tab=fordjupning