BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Remiss angående ändringar i SBF 142:2 Regler för anslutning och provning av vattentillopp till sprinklersystem.

Huvudsyftet med revideringen har varit att inkludera krav för kapacitetsprov som hittills angetts i SBF 120, samt att ta fram alternativ till fullständiga kapacitetsprov i de fall fullständiga prov inte tillåts av huvudmannen för det allmänna vattenledningsnätet.

Regelverket är avsett att vara hjälp för de som planerar, projekterar, kontrollerar eller bedömer vattensprinklersystem. Dokumentet kan användas vid diskussioner med huvudmannen för det allmänna vattenledningsnätet men avser inte att komma i konflikt med eventuella lokala krav för anslutning eller provning av sprinklersystem.

Om du vill lämna input till BIVs remiss, skickar du dina synpunkter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast
2018-07-26. Använd bifogad svarsblankett och ge så konkreta synpunkter som möjligt. Frågor som skickas i remissvaret besvaras normalt inte. 

/Henrik Braatz

Den 15 juni försvarade Jonathan Wahlqvist från LTH doktorsavhandlingen ”Numerical modeling of the coupled feedback between pool fires and their environment” i Lund inför en opponent och betygskommitté från Frankrike, Tyskland, Kanada och Sverige. Det blev en bra diskussion med opponenten och Jonathan skötte sig utmärkt och blev såklart godkänd, grattis!

Här finns avhandlingen och en populärvetenskaplig sammanfattning att ladda ner: länk

 

På plats i Lund,

Robert Jansson McNamee

Case Study av Br0-byggnader

Varmt välkomna till försommarens lokalgruppsträff i Göteborg.

Temat för träffen kommer att vara en case study av Br0-byggnader. Detta tror vi kan bli mycket givande och intressant utifrån de många stora och komplicerade projekt som Göteborg och dess närregion planerar för. Som bekant är det inte givet vilken brandskyddsnivå som förväntas i våra mer komplicerade objekt. Genom en bra samverkan kan vi bara bli bättre och klokare.

För de aktuella fallen samt övriga detaljer, se bifogad inbjudan.

Väl mött!

/Lokalgruppen Göteborg

Lokalgruppsträffen hålls den 28 maj på Swecos kontor beläget på Drottningtorget 14 i Malmö, mötet börjar kl. 16.30 beräknas vara klara kring 18.00.

Men information finns i det bifogade dokumentet. David Tonegran hälsar att det går bra att anmäla sig senast 25 maj (en dag extra så att denna påminnelse hinner fram).

 

Mvh,

Robert Jansson McNamee