BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Inbjudan till BIV-möte 4 oktober!

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Stockholm. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?

Plats:                                  

Hammarby Allé 47 i Stockholm, Bengt Dahlgrens lokaler

Tid:

Kl 15.00-17.00

Anmälan ska ske senast tisdagen 2 Oktober till Lars Strömdahl på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vid frågor kontakta Lars Strömdahl på 072-582 62 42

 

Varmt välkommen önskar

Caroline Bernelius Cronsioe, Staffan Bengtson, Henrik Karlsson, Lars Strömdahl, Axel Mossberg

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara?

I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

Mötesdatum

  • Lokalgrupp Göteborg: 10 oktober
  • Lokalgrupp Stockholm: 4 oktober
  • Lokalgrupp Syd: (ej fastställt än)
  • Lokalgrupp Östergötland (Norrköping): 9 oktober

Mer information om tid och plats för de olika lokalgruppsträffarna kommer närmare mötesdatumet.

Se bifogad .pdf för ytterligare information.

Väl mött!

/Lokalgrupperna & styrelsen

Regeringen har tillsatt en utredare för att se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Utredarens förslag till ändringar i lagstiftningen är redovisade i SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst.

Kommunal räddningstjänst bedriver olycksförebyggande verksamhet och genomför räddningsinsatser för att minska skador till följd av bränder och andra olyckor. Dessutom verkar kommunal räddningstjänst tillsammans med andra aktörer för ökad säkerhet och trygghet. I framtiden kan olyckorna bli större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat och ett mer sårbart samhälle. Enskilda olyckor kan få omfattande konsekvenser för samhället i stort. Exempelvis har kostnaderna för skogsbranden i Västmanland år 2014 uppskattats till nästan en miljard kronor.

Utredningen lämnar förslag för en effektivare kommunal räddningstjänst som skapar bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Om ni vill lämna synpunkter på utredningen och dess förslag kan ni göra det via BIVs remissvar. Skicka i så fall in ditt svar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2018-10-08. Använd bifogat svarsformulär. Frågor besvaras inte i remissen, så tänk på att skriva konkreta förslag till ändringar eller synpunkter på utredningens bedömningar.

Här kommer remiss om Tillstånd till offentlig danstillställning.

Utredningens förslag innebär att dagens absoluta tillståndskrav ersätts med ett tillståndskrav som är beroende av vissa riskfaktorer. Genom att tillståndskravet kopplas till riskfaktorer blir det tydligare varför och under vilka omständigheter dans är en tillståndspliktig verksamhet. Förslaget bör leda till att regelverket vinner större förståelse och acceptans. Ambitionen med förslaget är att åstadkomma en förenkling och minskad byråkrati utan att göra avkall på ordning och säkerhet.

 

Svar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2018-09-24 och gärna i bifogat svarsformulär. Tänk på att svara med konkreta förslag. Undvika att skriva frågor i svaret, då dessa ändå inte kommer att besvaras.

Uppdaterat med en utredning som var underlag till remissförslaget.