BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Östergötland. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?


I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.


De identifierade problemen i korthet:
 Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
 Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
 Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
 Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
 Byggnaders brandskydd försämras över tid
 Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
 Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna


Plats: Södra Grytsgatan 7, WSP:s lokaler (plan 5)
Tid: 9/10, Kl 17:00-19:00 följt av en bit mat.


Anmälan senast idag till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Ange om du vill stanna och äta samt eventuella matallergier.

Varmt välkommen önskar
Lina Åteg, Sofia Bohlin, Johannes Nordberg, Rebecka Lind och Karolin Broström

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Östergötland. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?


I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.


De identifierade problemen i korthet:
 Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
 Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
 Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
 Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
 Byggnaders brandskydd försämras över tid
 Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
 Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna


Plats: Södra Grytsgatan 7, WSP:s lokaler (plan 5)
Tid: 9/10, Kl 17:00-19:00 följt av en bit mat.


Anmälan senast fredagen 5 oktober till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Ange om du vill stanna och äta samt eventuella matallergier.

Varmt välkommen önskar
Lina Åteg, Sofia Bohlin, Johannes Nordberg, Rebecka Lind och Karolin Broström

Modernare byggregler


Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i Göteborg. I höst är målet att alla lokalgrupper i Sverige ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, dess kontrollsystem m.m. Avsikten med mötet är att diskutera området för att sedan återkoppla till kommittén för modernare byggregler senare i höst.


Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra? Här erbjuds en möjlighet!


En arbetsgrupp bestående av ovan nämnda organisationer har tidigare tagit fram nedanstående frågeställningar och påståenden som grund för träffens diskussion:
• Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
• Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
• Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
• Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
• Byggnaders brandskydd försämras över tid
• Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
• Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna


Mer bakgrund till respektive frågeställning kan ses i bifogad rapport. Gå gärna igenom detta dokument innan träffen för att få ut mer av den tid vi avsätter. Andra frågor kan såklart vara mer relevanta, vilket i så fall avhandlar vid träffen.


Träffen hålls den 10 oktober hos Bengt Dahlgrens på Krokslätts Fabriker 52 i Mölndal. För er som kommer med bil så finns parkering bäst i närbeläget parkeringshus. Spårvagn 2 och 4 stannar även strax utanför.


Träffen börjar klockan 15.00 med inledande fika och vi räknar med att vara klara kring 17.00 varpå möjlighet finns till samkväm och samverkan på, mer eller mindre, närliggande etablissemang.


För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta.


Anmälan ska ske senast 5 oktober till Henrik Rosenqvist, FAST, via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Vid frågor kontakta Henrik på 076-006 96 56. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.


Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Joel Wikström (FSD), Mattias Arnqvist (FSD), Henrik Rosenqvist (FAST Engineering), Malin Vester (Bengt Dahlgren), Dan Jernberg (WSP)

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Skåne. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.


Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?


I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.


De identifierade problemen i korthet:
• Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
• Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
• Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
• Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
• Byggnaders brandskydd försämras över tid
• Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
• Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna


Plats: Studio Malmö, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö, i Briabs lokaler.

Tid: Kl 16.00 - 18.00


Anmälan ska ske senast fredagen den 19 oktober till David Tonegran på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , vid frågor kontakta David på 070-612 17 74


Varmt välkommen önskar:
David Tonegran (Bricon), Emma Nordwall (Räddningstjänsten Skåne Nordväst), Daniel Rosberg (WSP), Martin Nilsson (Zurich Nordic)